česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podmínky pro vstup na Filipíny

Víza a režim vstupu

Občané ČR mohou cestovat na Filipíny za účelem turistiky bez víz, pokud doba jejich pobytu nepřesáhne 30 dnů. Při vstupu do země musí cestovatel předložit cestovní doklad platný alespoň 6 měsíců po plánovaném opuštění Filipín, zpáteční letenku, popř. letenku do další destinace s jasně stanoveným datem odletu a dostatečné finanční prostředky dle délky a účelu pobytu. Pokud cestovatel není schopen vysvětlit na letišti kam jede, za jakým účelem, zda má dostatečné finanční prostředky na cestu, má zpáteční letenku otevřenou, nebo se nechová slušně, imigrační úředník se jej může rozhodnout nevpustit do země. Vzhledem k tomu, že k této situaci dochází velmi často, žádáme občany ČR, aby striktně dodržovali výše zmíněné zásady.

Při turistických cestách nad 30 dnů či cestách za jiným účelem je třeba požádat o vízum na Velvyslanectví Filipín v Praze.

Děti mladší 15ti let, které na Filipíny přijíždějí bez doprovodu alespoň jednoho rodiče/zákonného zástupce a nemají zde rodiče, nebo nejsou filipínského původu, potřebují ke vstupu do země dokument „Prominutí odepření vstupu“ – „Waiver of Exclusion Grounds“ (WEG).
O tento dokument je možné zažádat na letišti nebo v přístavu po příjezdu do země. Dokumenty potřebné k jeho vydání jsou platný pas, vyplněná žádost o WEG, ověřený souhlas alespoň jednoho rodiče/zákonného zástupce, ověřená kopie rodného listu, kopie letenky a statistické karty a zaplacení poplatku ve výši 3 120 PHP (přijímají se pouze filipínská pesa). Souhlas rodiče/zákonného zástupce a rodný list musejí být superlegalizovány Velvyslanectvím Filipín v Praze. Filipínské velvyslanectví v Praze rovněž poskytne podrobné informace k formuláři žádosti o WEG a formátu souhlasu rodiče/zákonného zástupce. Vydání WEG trvá přibližně 3 dny. Po dobu vyřizování zůstává pas žadatele na imigračním oddělení v místě vstupu do země. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje občanům, jichž by se tato podmínka měla týkat, aby si před cestou ověřili aktuální informace u Velvyslanectví Filipín v Praze nebo Velvyslanectví ČR v Manile.

Občané ČR přijíždějící na Filipíny s náhradním cestovním dokladem (NCD) nebo jiným cestovním dokumentem, který nespadá do kategorie standardního cestovního pasu, jsou povinni si před vstupem do země vyřídit víza. Před cestou doporučujeme si tuto podmínku ověřit na nejbližším velvyslanectví Filipín.

Prodloužení pobytu je možno vyřídit na pobočkách Imigračního úřadu (Bureau of Immigration - BoI). Hlavní sídlo Úřadu je Bureau of Immigration, Magallanes Drive, Intramuros, Manila; tel.: +63 2 527 3248. Na těchto stránkách je možno nalézt rovněž i kontakty na pobočky BoI v celé zemi.

Před příletem do Manily se v letadle vyplňuje statistická karta, tzv. arrival card. Přihlašovací povinnost není zavedena. Pobyt zaregistruje imigrační úředník při vstupu.

Odletová daň ve výši 550,- PHP (výše se může změnit), která se platí před opuštěním Filipín je u většiny mezinárodních letů již součástí letenky. U letů v rámci regionu s menšími společnostmi může být úhrada  poplatku i nadále požadována přímo po cestujícím  na letišti.  Doporučujeme tuto skutečnost ověřit předem s Vaší leteckou společností. Poplatek je možno uhradit i v USD (částka se mění každý den dle aktuálního kurzu), ale je potřeba počítat s tím, že případný rozdíl bude vrácen v PHP.


Celní a devizové předpisy

Při příletu je nutné vyplnit celní deklaraci. Dovolen je bezcelní dovoz předmětů osobní potřeby, šatů, šperků a parfémů v přiměřeném množství, 400 ks cigaret, nebo 50 doutníků, 2 litrů alkoholu. Dovoz ovoce, živočichů či produktů organického původu je třeba uvést v celní deklaraci.

Striktně je zakázáno dovážet drogy (tresty doživotí), zbraně a pornografické materiály.

Dle nařízení filipínské Centrální banky je každý cizí státní občan, návštěvník Filipínské republiky, povinen deklarovat na speciálním formuláři dovoz i vývoz cizí měny, pokud částka převyšuje 10 000,-USD (nebo ekvivalent této částky v jiné měně). Vyplněný formulář je nutno podat u celního úřadu na hraničním přechodu. Nedodržení tohoto nařízení je trestné.

Dále je zakázáno dovážet, vyvážet nebo elektronicky převádět ze země bankovky, mince, šeky či jiné ceniny v množství přesahujícím 10 000,- PHP.

Zakázán je vývoz drog, korálů a jiných mořských produktů, zvířat, orchidejí, pirátských kopií filmů a hudby na DVD a audiokazetách.

Bližší informace o dovozu zvířat do ČR naleznete na zde.

 

 

zpět na podmínky pro vstup

přílohy

prohibited and regulated products for export 1 MB PDF (Acrobat dokument) 18.1.2018