česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezení a podmínky vstupu na/z území Filipín (COVID-19)

Filipíny se od března 2020 nacházejí z důvodu šíření pandemie Covid-19 ve stavu kalamity (State of Calamity), který je nyní platný do 12. září 2021. Vzhledem k omezeným možnostem filipínského zdravotnictví uplatňuje od začátku epidemie filipínská vláda přísná karanténní opatření, jejichž povaha se liší podle oblastí a míry nákazy Covid-19.  V současnosti je 30 denní bezvízový pobyt pro české občany přerušen a vstup pro cizince na území Filipín je až a výjimky značně omezen.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestovat z ČR na Filipíny v současné době není možné, neboť Filipíny zakázaly pravidelnou mezinárodní leteckou přepravu cestujících, a po dobu tohoto zákazu je pozastavena platnost všech již vydaných víz (kromě diplomatických). Osoby s povoleným vstupem na území Filipín mohou přiletět na Filipíny pouze repatriačním nebo nepravidelným charterovým.

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současnosti je 30 denní bezvízový pobyt na Filipínách za účelem turismu pro české občany přerušen. Vstup cizincům je striktně omezen a na území Filipín mohou vstoupit pouze:

- filipínští občané

- rodinní příslušníci (manželé, manželky a děti) filipínských občanů (s platným vízem)

- akreditovaní úředníci zahraniční vlády a mezinárodních organizací (s platným diplomatickým vízem)

- zahraniční letecká posádka

Od 1.11.2020 je povolen vstup do země i pro následující držitele platných víz:

immigration.gov.ph

immigration.gov.ph

S platností od 30.12.2020 do 15.1.2020 (termín se může prodlužovat) je z důvodů šíření nové mutace koronaviru Covid-19 zakázán vstup cizinců, kteří cestují z následujících zemí (upozorňujeme, že se seznam těchto zemí může kdykoliv měnit v návaznosti na sdělení IATF):

Seznam zemí se zákazem vstupu (30.12.2020)

Seznam zemí se zákazem vstupu (30.12.2020)

S platností od 3.1.2021 do 15.1.2021 (termín se může prodlužovat) jsou na seznam přidány i Spojené státy americké. Tento zákaz vstupu se týká všech držitelů platných víz.

Aktuální prohlášení Imigračního úřadu Filipín ze dne 24.4.2020 naleznete na webových stránkách: http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/04_Apr/2020Apr24_Press.pdf 

Všichni příchozí cestující musí po příletu vyplnit formulář "Health Declaration Form", "Affidavit of Undertaking" a "Case Investigation Form", který před příletem vyplňte online zde:

https://e-cif.redcross.com.ph/

Tranzit přes Filipíny je možný, je však důležité si předem ověřit podmínky vstupu na Filipíny a omezení z jiných zemích a potvrdit s leteckou společností.

Velvyslanectví nadále rozhodně doporučuje nekupovat letenky na komerční lety z ČR na Filipíny, dokud nepadne jasné rozhodnutí ze strany kompetentních orgánů o obnovení pravidelné mezinárodní letecké přepravy osob a možnosti jejich vstupu na území Filipín.

 

Letecké spoje

Přehled aktualizovaných informací IATA k omezením vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde.

Dne 2. 2. 2020 byly do odvolání zakázány přílety návštěvníků z ČLR, Hongkongu a Macaa, včetně cizinců, kteří v posledních 14 dnech před svým příletem pobývali v pevninské Číně. Fakticky tak bylo přerušeno letecké spojení mezi Filipínami a Čínou, neboť letecké společnosti zajišťující toto spojení zrušily své letecké spoje. Cesty přes ČLR, Hongkong a Macao nejsou tedy možné.

S platností od 16.3.2020 je požadováno od cizinců, kteří pobývali během posledních 14 dní v Itálii nebo v Iránu potvrzení od lékaře vydáno nejpozději 48 hodin před vstupem do země.  Všechny tyto osoby jsou povinny podrobit se 14 denní karanténě. Výjimkou jsou filipínští občané, jejich rodinní příslušníci a filipínští rezidenti.

Úřady Filipínské republiky na své území dále nevpustí cizince, kteří pobývali v některých provinciích Korejské republiky. Jedná se zejména o provincii Severní Gyeonsang nebo Gyeongbuk, včetně okresů Daegu a Cheondo. Filipínské úřady zatím neupřesnily, jakým způsobem budou tento zákaz vymáhat, lze však předpokládat, že český občan, který v těchto korejských oblastech před příletem na Filipíny pobýval, nebude na území Filipín vpuštěn. Letecká doprava mezi Filipínami a Jižní Koreou tímto opatřením není dotčena.

3. DOPRAVA:

Momentálně nejsou dostupné žádné lety z Manily do Prahy pouze se standardním 1 přestupem, např. se společností Qatar Airways  přes Doha, Korean Airway přes Incheon, Gulf Air přes Bahrajn, Emirates přes Dubaj nebo Etihad Airways přes Abu Dhabi. Dále je možnost letu s KLM přes Amsterdam do Prahy (technická zastávka v Bangkoku). Letadla mohou být plná do 65 % max. kapacity. Tranzit přes Hongkong, Tchaj-wan a Singapur jen možný. Před nákupem letenky si ověřte přímo s leteckou společností, zda letenky v prodeji mají i potvrzené lety.

Všichni Filipínci navracející se do země (pozn. v zahraničí pracuje cca 10 % populace Filipín, tj. kolem 11 mil. osob) mají povinnost podstoupit povinnou 14denní karanténu ve státních zařízeních, která však kapacitně nedostačují, počet osob přilétajících na mezinárodní letiště NAIA v Manile je proto omezen na 400 - 600 osob denně.

Letecká i námořní doprava osob mezi filipínskými ostrovy byla v průběhu měsíce června 2020 částečně obnovena v oblastech s nižní formou komunitní karantény GCQ (General Community Quarantine) nebo v ještě volnější variantě "MGCQ" (Modified-General Community Quarantine).   Postupný plán obnovení vnitrostátních leteckých spojů se stále mění (obnovení linek Philippine Airlines, Air Asia a Cebu Pacific doporučujeme sledovat na jejich Facebookových stránkách).

4. OPATŘENÍ:

Filipíny se nadále nacházejí ve stavu kalamity. Filipínský prezident Duterte prodloužil trvání tzv. „Všeobecné komunitní karantény“ (GCQ) v Manile, Batangas, Iloilo City, Bacolod City, Tacloban City, Iligan City a Lanao del Sur nejméně do 31.1.2021.  Zbývající oblasti Filipín (zejména odlehlejší a rurální ostrovy) se nacházejí již v mírnější „Modifikované - Obecné komunitní karanténě“ (MGCQ), která je dočasným přechodem k úplnému opuštění komunitní karantény, tzv. New Normal. Jednotlivé barangaye (nejmenší správní celky na úrovni samosprávy) však mají pravomoc dle situace v místě vyhlásit jiný stupeň karantény, což se v mnoha oblastech děje (např. v řadě oblastí MGCQ barangaye vyhlásily GCQ či dokonce dočasně ECQ). Prezident hodlá ponechat uzavřené školy pro prezenční studium až do možnosti celoplošného očkování proti Covid-19.

Filipínám se stále nedaří zplošťovat křivku nákazy i přes dlouho trvající komunitní karanténu. K 7.9. 2020 bylo pozitivně testováno na Covid-19 celkem 238 727 osob. Momentálně je na Filipínách schopno testovat na Covid-19 celkem  52 zařízení. Lůžkové kapacity jsou momentálně využité z cca 41 %. Podle WHO bude nákaza několikanásobně vyšší z důvodu stále omezeného testování, nezapočítávání nakažených ve věznicích a detenčních zařízeních, dostupnosti dat jen od 2/3 testovacích zařízení a zpoždění při zveřejňování a validaci výsledků testů ze strany MZd PH.

V souladu s Memorandem Ministerstva zdravotnictví Filipín č. 2020-0200 ze dne 1. 5. 2020, jsou všichni cizinci (s výjimkou diplomatů), kteří přilétají na Filipíny, zařazeni do jedné ze dvou skupin - striktní karanténa ("Stringent Quarantine") nebo povinná karanténa ("Mandatory Quarantine"), a to na základě 1. oblasti, ze které přilétají (podle aktuálně platného seznamu WHO rizikových zemích na Covid-19) a 2. skenování tělesné teploty.  Obě skupiny podstoupí 14 denní karanténu dle následujících podmínek.

Striktní karanténa (Stringent Quarantine):

- povinné absolvování PCR testu u jedné z registrovaných laboratořích na Filipínách

- zůstat v jednom z vládních facilitačních zařízení určeného pro tyto účely, než bude znám výsledek PCR testu

- držitelé víza typu 9e mohou tuto dobu pobývat v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady na vlastní náklady

- pokud bude výsledek testu PCR negativní, lze poté ve 14denní karanténě pokračovat v domácím prostředí

Povinná karanténa (Mandatory Quarantine):

- při příletu bude proveden rychlotest na COVID-19

- podstoupení 14denní karantény ve vládním facilitačním zařízení určeného pro tyto účely

- držitelé víza typu 9e podstoupí PCR test na vlastní náklady a poté mohou pobývat v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady na vlastní náklady do obdržení výsledku testu

- držitelé víza typu 9e mohou v případě negativního PCR testu pokračovat ve 14denní karanténě v domácím prostředí

Cizinci, kteří jsou si ochotni sami hradit veškeré náklady a stravu během karantény, mohou trávit karanténu v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady. Diplomaté jsou z povinnosti státní karantény vyjmuti.

O seznam těchto hotelů můžete požádat zastupitelský úřad na emailu karantenamanila@gmail.com

 

TESTOVÁNÍ CIZINCŮ NA FILIPÍNÁCH

Testování COVID-19 pro cizince na území Filipínách má následující podmínky:

1) cizinec, jehož výsledku testu na Covid-19 je pozitivní a byl testován ve státní nemocnici, nebude platit poplatky za testování a péči v nemocnici

2) cizinec, jehož výsledku testu na Covid-19 je negativní a byl testován ve státní nemocnici, bude platit poplatky za testování a péči v nemocnici (ve spolupráci s jeho platným cestovním pojištěním)

3) cizinec, bez závislosti na výsledku testu na Covid-19 a byl ošetřen/ testován v soukromé nemocnici, bude platit poplatky za testování a péči v nemocnici (ve spolupráci s jeho platným cestovním pojištěním)

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Dosud uvízlé české občany na filipínských ostrovech informujeme, že otázkami pomoci s repatriací cizinců z filipínských ostrovů jsou pověřeny pobočky Ministerstva cestovního ruchu - tzv. Provincial Tourism Offices:

- Provincial Tourism office na ostrově Cebu: +63 917 304 2613, Ms. Marti Lester Ybanez/ Roland Tabunag Provincial Tourism Office in Cebu Tel: 0943 827 9027/ 0917 843 7984

- Provincial Tourism office na ostrově Bohol: (038) 501 0143, Ms. Josephine Cabarrus Provincial Tourism Office of Bohol Tel 038.501.3666/ 0928 521 0232 email: boholtourismoffice@yahoo.com, boholtourismoffice@gmail.com

- Provincial Tourism office na ostrově Dumaguete: +63 917 460 5590, Ms. Myla Bromo Abellana Negros Oriental Tourism Office Tel: 035 225185/ 0917 460 5590

- Provincial Tourism office na ostrově Siquijor:  Mr. Cle burn Paglinawan,, +63 917 635 1027 , 035 3442088/ 0917 635 1027 email: tsiq.mail@gmail.com 

- Provincial Tourism office v Iloilo: Ms. Cristine Mansinares, (0977) 820 4901

- Provincial Tourism office na ostrově Boracay: Ms. Cristine Mansinares, tel. +63 977 820 4901, tinmansinares@gmail.com 

- Provincial Tourism office na ostrově Siargao: + 63 919 997 4049

- Provincial Tourism office v El Nido: Mr. Arvid Acosta, tel. +63 917 841 7771

I na jiných ostrovech laskavě vyhledávejte turistické kanceláře (tourism office), které by měly být pověřeny shromažďováním informací o uvízlých zahraničních turistech.      

Další důležité odkazy:

https://www.doh.gov.ph/

https://www.who.int/philippines

MZV na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

Zastupitelský úřad v Manile doporučuje občanům České republiky, kteří mají platná dlouhodobá víza a nemohou se na Filipíny vrátit, aby nás kontaktovali prostřednictvím emailu  na karantenamanila@mzv.cz nebo manila@embassy.mzv.cz .

Pohotovostní linka: +63 918 990 5778

Pro případné aktuální informace doporučujeme sledovat také facebookovou stránku Czech Embassy Manila a registrovat se v databázi DROZD.

přílohy

Vzor - Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR 434 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2020