česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování na Filipíny a návratu do ČR

Filipíny se od března 2020 nacházejí z důvodu šíření pandemie Covid-19 ve stavu kalamity (State of Calamity), který je nyní platný do 12. prosince 2022. Vzhledem k omezeným možnostem filipínského zdravotnictví uplatňovala od začátku epidemie filipínská vláda přísná karanténní opatření, jejichž povaha se liší podle oblastí a míry nákazy Covid-19. 
S platností od 10. února 2022 byla obnovena možnost cest na Filipíny za turistickým a obchodním účelem pro české občany, kteří jsou plně očkováni, mají očkovací certifikát, mají negativní RT-PCR nebo laboratorně provedený antigenní test, přičemž testováni mohou být nejdříve 48 hodin před odletem v případě testu RT-PCR nebo nejdříve 24 hodin před odletem v případě laboratorního antigenního testu, mají dostatečně platný cestovní pas a mají požadované cestovní pojištění (tyto podmínky byly dále zmírněny - viz níže).
Od 30. května 2022 je možné na Filipíny cestovat bez nutnosti absolvovat test RT-PCR nebo laboratorní antigen (na Covid-19), pokud je cestující plně očkován uznávanou vakcínou a také posilující očkovací dávkou. Cestovní pojištění není podmínkou vstupu, pouze se jeho sjednání doporučuje.
Upozorňujeme, že filipínské úřady mohou zavést dočasná přísnější opatření znemožňující příjezdy cizinců a v některých případech i vlastních občanů pobývajících v dotčených zemích, v případě zhoršení pandemické situace v těchto zemích.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ FILIPÍN:

OČKOVANÉ OSOBY

S platností od 10. února 2022 se Filipíny částečně otevřely pro zahraniční plně očkované bezvízové turisty, včetně turistů z České republiky. Cestovat bezvízově je možné za turistickým nebo obchodním účelem. S platností od 30. května  2022 je možné cestovat na Filipíny bez nutnosti zajistit si před odjezdem RT-PCR test nebo laboratorní antigenní test. To je však možné pouze v případě, pokud je cestující starší 18 let plně očkován uznávanou očkovací látkou a také očkován posilující dávkou (tzv. boosterem). V případě cestujících ve věku 12 - 17 let stačí plné očkování (bez nutnosti posilující dávky). Děti mladší 12 let nemusí být očkovány. Dále již není podmínkou pro vstup na území Filipín mít sjednané cestovní pojištění. Filipínské úřady však doporučují, aby přijíždějící cizinci cestovní pojištění měli sjednáno.

Na základě výše uvedeného může občan České republiky vstoupit na území Filipín pokud:
a) má dokončené očkování (dvě dávky nebo jedna dávka vakcíny Johnson and Johnson) a posilující dávku (booster) bez nutnosti absolvovat ET-PCR test nebo laboratorní antigenní test,
nebo
b) má dokončené očkování (dvě dávky nebo jedna dávka vakcíny Johnson and Johnson) s nutností absolvovat ET-PCR test nebo laboratorní antigenní test.

Na základě rozhodnutí filipínského krizového štábu (IATF) č. 160 ze dne 3. února 2022  - Resolution No. 160B (PDF, 161 KB) of the Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases - se s platností od 10. února 2022 Filipíny otevřely pro příjezdy plně očkovaných zahraničních turistů ze zemí, jejichž občané nepotřebují k cestám na Filipíny víza. 

Z části A výše uvedeného rozhodnutí filipínského krizového štábu vyplývá, že na Filipíny mohou přijíždět cizinci, kteří pochází z bezvízových zemí, tedy ze zemí, které jsou uvedeny jako bezvízové ve filipínském Exekutivním příkazu č. 408 z roku 1960, ve znění pozdějších předpisů - Executive Order No. 408 (s. 1960). Česká republika je na tomto seznamu.

S platností od 30. května 2022 je možné na Filipíny cestovat při splnění výše a níže stanovených podmínek, není však nutný RT-PCR test nebo laboratorní antigen v případě, že je cizinec plně očkován uznávanou očkovací látkou a zároveň byl očkován posilující dávkou. To vyplývá z rozhodnutí č. 168 IATF (viz výše) - Resolution No. 168 (PDF, 2 MB).

Pozn.: Od 30. května 2022 mohou na Filipíny rovněž cestovat i ti cestovatelé, kteří mají vízovou povinnost. Filipíny by již také neměly vyžadovat podmínku vzájemnosti z hlediska uznávání očkovacích certifikátů. Nemělo by tedy být nutné si ověřovat, jestli předmětný očkovací certifikát vydaný konkrétní zemí Filipíny uznávají. Nicméně, české očkovací certifikáty jsou Filipínami uznávány od 14. 11. 2021. Navíc od 1. 8. 2022 je uznáván filipínský očkovací certifikát VaxCertPH v rámci systému EU DCC. To mimo jiné znamená vzájemné uznávání filipínských národních očkovacích certifikátů a očkovacích certifikátů vydávaných všemi členskými zeměmi EU.

Tito cizinci musí být držiteli cestovních pasu, jejichž platnost je delší než 6 měsíců (počítáno od data vstupu na Filipíny) a musí také předložit ke kontrole zpáteční letenku.

Musí mít rovněž očkovací certifikát (viz výše). Pro české občany se např. jedná o národní očkovací certifikát potvrzující očkování proti Covid-19 (hledí se na doklad první a druhé dávky očkování a také na potvrzení o boosteru, viz výše). Nově není povinné předložení cestovního pojištění (dříve musel mít cestující sjednáno cestovní pojištění, které pokrývalo rovněž onemocnění Covid-19, přičemž pojistné krytí muselo být minimálně na částku 35.000,- USD). Filipínské úřady však nadále doporučují mít cestovní pojištění sjednáno.

Děti mladší 12 let mají výjimku z požadavku plného očkování. Děti starší 12 let musí být plně očkovány (k cestě na Filipíny bez nutnosti absolvovat test RT-PCR nebo laboratorní antigenní test v případě, že cizinci ve věku 12 - 17 let nemají posilující dávku).

Dle těchto pravidel, musí cizinec předložit na letišti negativní RT-PCR nebo antigenní test (zajištěný laboratorně) test, přičemž testován může cestující být nejdříve 48 hodin před odletem ze země původu v případě testu RT- PCR (resp. ze země odkud zahájil cestu) nebo 24 hodin před odletem ze země v případě laboratorního antigen testu. Dále musí předložit národní očkovací certifikát. Pokud během cesty na Filipíny při přestupu vystoupí z tranzitu, nebude takový cizinec na území Filipín vpuštěn. Cestující, kteří byli očkováni i posilující dávkou, nepotřebují výše uvedený test před odletem.

Po příjezdu má cestující povinnost sedm dnů sledovat svůj zdravotní stav s důrazem na příznaky Covid-19. Filipínské úřady však po plně očkovaných cizincích s očkovacím certifikátem, kteří měli negativní RT-PCR test krátce před odletem (viz výše) nevyžaduje povinnou karanténu. V případě symptomů má povinnost obrátit se na místní úřad veřejné správy (local government unit - LGU).

Na děti mladší 12 let, které nemohly být očkovány, se uplatní stejná pravidla jako na jejich rodiče.

Podrobné informace lze nalézt na facebookové stránce Filipínského imigračního úřadu (BoI), např. infografiku ohledně příjezdů na Filipíny.

Veškeré platné rezoluce vydávané filipínským Meziresortním krizovým štábem pro Covid-19 (tzv. IATF) lze nalézt zde.

TESTOVANÉ OSOBY

Filipíny nestanovily žádná pravidla s úlevami pro testované osoby z hlediska příjezdů na Filipíny. Pouze plně očkovaní čeští občané, kteří splní výše uvedená pravidla, mohou přijet na Filipíny.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Filipíny nestanovily žádná pravidla s úlevami pro osoby s prodělaným onemocněním Covid-19. Pouze plně očkovaní čeští občané, kteří splní výše uvedená pravidla, mohou přijet na Filipíny.

DĚTI

Děti mladší 12 let mohou přijet na Filipíny neočkované. Děti starší 12 - 17 let musí být plně očkované, přičemž nestačí test nebo potvrzení o prodělané nemoci Covid-19.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Všichni cestující, kteří přijíždí na Filipíny, mají povinnost registrovat se ve filipínském příjezdovém formuláři, takzvaném One Health Pass. Dříve používané registrační formuláře a aplikace pro cestování v rámci Filipín (např. S-Pass nebo Traze) se momentálně již nemusí používat. V rámci Filipín je nutné regionální (místní) registrační formulář vyplnit pouze v případě příjezdu na turistický ostrov Boracay. Jedná se o OHDC - Online Health Declaration Card.

PODMÍNKY V MÍSTĚ

Na Filipínách nejsou stanovena ochranná opatření jednotně pro celou zemi. Ochranná opatření se liší region od regionu, provincie od provincie a město od města. Filipínský krizový štáb (IATF - Inter Agency Task Force) stanovuje konkrétní ochranná opatření v závislosti na vývoji pandemie pro jednotlivé správní celky.

Od 12. září 2022 je dobrovolné nosit masky mimo uzavřené prostory. Toto rozvolnění se netýká neočkovaných osob, seniorů a občanů s oslabenou imunitou. Těm se stále doporučuje masky nosit a dodržovat rozestupy za každých okolností. Masky se stále musí nosit v uzavřených prostorách, veřejné dopravě a venku, kde se nemohou dodržovat rozestupy.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě nákazy Covid-19 doporučujeme izolaci doma, 7 až 10 dnů, v souladu s pravidly filipínského Ministerstva zdravotnictví, izolaci 7 dnů v případě, že se jedná o mírný nebo asymptomatický průběh a český občan je očkován, 10 dnů v případě, že se jedná o středně těžký průběh a vždy také v případě, že český občan ještě nebyl očkován. Přijíždějící cizinec má povinnost informovat o tom, že má symptomy Covid-19 místní úřad veřejné správy (local government unit - LGU). V nutném případě doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc. Filipínské úřady však doporučují primárně zůstat v izolaci doma, pokud není nutná pomoc lékaře. Doma doporučujeme zůstat do doby, dokud nezmizí příznaky Covid-19.

TRANZIT

Tranzit přes území Filipín je možný pouze v případě, že cestující přestupuje na stejném terminálu, na který přiletěl, resp. pokud splňuje podmínky pro vstup na území Filipín.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Filipín

Pobočka Světové zdravotnické organizace na Filipínách

Zastupitelský úřad v Manile doporučuje občanům České republiky, aby nás v případě potřeby kontaktovali prostřednictvím emailu  na manila@embassy.mzv.cz případně na karantenamanila@gmail.com.

Pohotovostní telefonní linka: +63 918 990 5778

Pro případné aktuální informace doporučujeme sledovat také webovou a facebookovou stránku Czech Embassy Manila a registrovat se v databázi DROZD. Před případnou cestou do zahraničí doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

PODROBNÉ INFORMACE

Letecké spoje

Přehled aktualizovaných informací IATA k omezením vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde.

Momentálně jsou dostupné lety z Manily do Prahy pouze se standardním 1 přestupem, např. se společností Qatar Airways  přes Doha, Korean Airway přes Incheon, Gulf Air přes Bahrajn, Turkish Airlines přes Istanbul, Emirates přes Dubaj nebo Etihad Airways přes Abu Dhabi. Dále je možnost letu s KLM přes Amsterdam do Prahy (technická zastávka v Bangkoku). Tranzit přes Hongkong, Tchaj-wan a Singapur je možný. Před nákupem letenky si ověřte přímo s leteckou společností, zda letenky v prodeji mají i potvrzené lety.

Informace o akreditovaných laboratořích, kde je možné zajistit si test RT-PCR, lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Filipín.

Informace o očkování proti Covid-19 na Filipínách je možné rovněž nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Filipín.

Vakcinační místa na Filipínách je možné nalézt na této webové stránce. "Bakuna" ve filipínštině znamená vakcína

2. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Informace k podmínkám návratu do ČR naleznete v článku Přehled podmínek návratu do České republiky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých států a území při cestě do zahraničí

 

přílohy

Vzor - Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR 434 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2020