česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - aktuální podmínky cestování na Filipíny a návratu do ČR

S platností od 4. října 2022 byla obnovena možnost cest na Filipíny jak pro očkované tak neočkované osoby.
 
Na Filipínách platil od března 2020 tzv. stav kalamity (State of Calamity) z důvodu šíření pandemie Covid-19. Stav kalamity byl prodlužován a platil do konce roku 2022. Prezident Marcos jej již neprodloužil.
Upozorňujeme, že není vyloučeno, že filipínské úřady zavedou dočasná přísnější opatření znemožňující příjezdy cizinců a v některých případech i vlastních občanů pobývajících v dotčených zemích, v případě náhlého a dramatického zhoršení pandemické situace v těchto zemích.
Dále upozorňujeme, že si místní a regionální orgány mohou stanovovat vlastní pravidla pro příjezd do příslušného regionu. Například mohou stanovit zvláštní pravidla, která se liší od pravidel příjezdů na Filipíny, vyžadovat vlastní příjezdový formulář s QR kódem, atd. Vlastní pravidla si mohou stanovit také letecké společnosti v rámci přepravy po Filipínách. Doporučujeme cestovatelům ověřovat si místní platná pravidla pro návštěvy konkrétních filipínských regionů a z hlediska používání služeb konkrétních leteckých společností.
Nakonec upozorňujeme, že Velvyslanectví ČR na Filipínách nenese žádnou odpovědnost za uplatňovaná filipínská pravidla a doporučuje občanům ČR, aby si před plánovanou cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ FILIPÍN:

OČKOVANÉ OSOBY A NEOČKOVANÉ OSOBY

S platností od 4. října 2022 se Filipíny otevřely pro všechny zahraniční turisty, včetně turistů z České republiky. Cestovat bezvízově je možné za turistickým nebo obchodním účelem. Stále platí stávající pravidla a tom že děti mladší 15 let nemusí být očkovány. Dále již není podmínkou pro vstup na území Filipín mít sjednané cestovní pojištění. Filipínské úřady však doporučují, aby přijíždějící cizinci cestovní pojištění měli sjednáno.

Na základě výše uvedeného může občan České republiky starší 15 let vstoupit na území Filipín pokud:
a) je očkovaný a má dokončené očkování (dvě dávky nebo jedna dávka vakcíny Johnson and Johnson, přičemž očkování muselo proběhnout dříve než 14 dní před příjezdem) a disponuje vakcinačním certifikátem uznávaným Filipínami (např. EU DCC,  VaxCertPH, apod.).
nebo
b) není očkovaný, ale při příletu na Filipíny předloží laboratorní antigen test, který byl proveden ne dříve než 24 hodin před odletem na Filipíny nebo si po příletu udělá laboratorní rapid antigen test na přímo letišti.

Na rozdíl od České republiky, Filipíny nepřihlíží k platnosti očkovacích certifikátů.  Pro filipínské úřady není rozhodná platnost očkovacích certifikátů. Jinými slovy Filipíny uznávají i očkování, které v ČR již není platné.

S platností od 4. října 2022 je možné na Filipíny cestovat při splnění výše stanovených podmínek, tedy že je cizinec plně očkován uznávanou očkovací látkou a má uznávaný očkovací certifikát nebo není očkovaný, ale podstoupí laboratorní antigen test před odletem nebo při příletu. To vyplývá z rozhodnutí č. 2 IATF Resolution No. 2.

Všichni cizinci musí být držiteli cestovních pasu, jejichž platnost je delší než 6 měsíců (počítáno od data vstupu na Filipíny) a musí také předložit ke kontrole zpáteční letenku.

Očkované osoby musí mít rovněž očkovací certifikát (viz výše). Pro české občany se např. jedná o národní očkovací certifikát potvrzující očkování proti Covid-19. Nově není povinné předložení cestovního pojištění (dříve musel mít cestující sjednáno cestovní pojištění, které pokrývalo rovněž onemocnění Covid-19, přičemž pojistné krytí muselo být minimálně na částku 35.000,- USD). Filipínské úřady však nadále doporučují mít cestovní pojištění sjednáno.

Na děti mladší 15 let, které nemohly být očkované nebo nejsou očkované, se uplatní stejná pravidla jako na jejich rodiče nebo opatrovníky.  

Neočkované osoby mohou nově vstoupit na území Filipín za podmínky předložení laboratorního antigen testu ne staršího 24 hodin před odletem nebo mají možnost si udělat laboratorní rapid antigen test při příletu.

Podrobné informace lze nalézt na facebookové stránce Filipínského imigračního úřadu (BoI), např. infografiku ohledně příjezdů na Filipíny.

Veškeré platné rezoluce vydávané filipínským Meziresortním krizovým štábem pro Covid-19 (tzv. IATF) lze nalézt zde.

TESTOVANÉ OSOBY

Neočkované osoby mohou přicestovat na Filipíny za podmínky, že při příletu na Filipíny předloží laboratorní antigen test ne starší 24 hodin před plánovaným příletem nebo si po příletu udělá laboratorní rapid antigen test na letišti.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Filipíny nestanovily žádná pravidla s úlevami pro osoby s prodělaným onemocněním Covid-19. Pouze plně očkovaní čeští občané, kteří splní výše uvedená pravidla, mohou přijet na Filipíny. Na rozdíl od České republiky, Filipíny nepřihlíží k platnosti očkovacích certifikátů.  Pro filipínské úřady není rozhodná platnost očkovacích certifikátů. Jinými slovy Filipíny uznávají i očkování, které v ČR již není platné.

DĚTI

Děti mladší 15 let mohou přijet na Filipíny neočkované.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Všichni cestující, kteří přijíždí na Filipíny, mají povinnost registrovat se ve filipínském příjezdovém formuláři, takzvaném eARRIVAL CARD. Dříve používané registrační formuláře a aplikace pro cestování v rámci Filipín, např. S-Pass nebo Traze se momentálně již tolik nepoužívají. Nicméně není vyloučeno, že budou v některých oblastech Filipín vyžadovány.

Na Filipínách nikdy nebyla stanovena ochranná opatření jednotně pro celou zemi. Ochranná opatření se liší region od regionu, provincie od provincie a město od města. Filipínský krizový štáb (IATF - Inter Agency Task Force) stanovuje konkrétní ochranná opatření v závislosti na vývoji pandemie pro jednotlivé správní celky. Velvyslanectví doporučuje ověřit si místní pravidla v případě zájmu o návštěvu konkrétního regionu Filipín.

Od 28. října 2022 je dobrovolné nosit masky Filipínách. Nošení masek je stále doporučeno seniorům, nemocným jedincům, těhotným ženám, neočkovaným osobám a osobám s příznaky. Těm se doporučuje masky nosit a dodržovat rozestupy za každých okolností. Masky jsou stále vyžadovány ve zdravotnických zařízeních včetně ve vozidel lékařské přepravy a veřejné dopravě všeho typu. Navzdory rozvolnění proti pandemickým podmínek vláda apelovala na dodržování minimálních standardů veřejného zdraví.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě nákazy Covid-19 doporučujeme izolaci doma, 7 – 10 dnů, v souladu s pravidly filipínského Ministerstva zdravotnictví, izolaci 7 dnů v případě, že se jedná o mírný nebo asymptomatický průběh a český občan je očkován, 10 dnů v případě, že se jedná o středně těžký průběh a vždy také v případě, že český občan ještě nebyl očkován. Přijíždějící cizinec má povinnost informovat o tom, že má symptomy Covid-19 místní úřad veřejné správy (local government unit - LGU). V nutném případě doporučujeme vyhledat lékařskou pomoc. Filipínské úřady však doporučují primárně zůstat v izolaci doma, pokud není nutná pomoc lékaře. Doma doporučujeme zůstat do doby, dokud nezmizí příznaky Covid-19.

TRANZIT

Tranzit přes území Filipín je možný pokud cestující splňuje podmínky pro vstup na území Filipín.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zdravotnictví Filipín

Pobočka Světové zdravotnické organizace na Filipínách

Zastupitelský úřad v Manile doporučuje občanům České republiky, aby nás v případě potřeby kontaktovali prostřednictvím emailu  na manila@embassy.mzv.cz.

Pohotovostní telefonní linka: +63 918 990 5778

Pro případné aktuální informace doporučujeme sledovat také webovou a facebookovou stránku Czech Embassy Manila a registrovat se v databázi DROZD. Před případnou cestou do zahraničí doporučujeme českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

PODROBNÉ INFORMACE

Letecké spoje

Přehled aktualizovaných informací IATA k omezením vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde.

Momentálně jsou dostupné lety z Manily do Prahy pouze se standardním 1 přestupem, např. se společností Qatar Airways  přes Doha, Korean Airway přes Incheon, Gulf Air přes Bahrajn, Turkish Airlines přes Istanbul, Emirates přes Dubaj nebo Etihad Airways přes Abu Dhabi. Dále je možnost letu s KLM přes Amsterdam do Prahy (technická zastávka v Bangkoku). Tranzit přes Hongkong, Tchaj-wan a Singapur je možný. Před nákupem letenky si ověřte přímo s leteckou společností, zda letenky v prodeji mají i potvrzené lety.

Informace o akreditovaných laboratořích, kde je možné zajistit si test RT-PCR, lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Filipín.

Informace o očkování proti Covid-19 na Filipínách je možné rovněž nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Filipín.

Vakcinační místa na Filipínách je možné nalézt na této webové stránce. "Bakuna" ve filipínštině znamená vakcína

2. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Informace k podmínkám návratu do ČR naleznete v článku Přehled podmínek návratu do České republiky

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých států a území při cestě do zahraničí