česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Omezení a podmínky vstupu na/z území Filipín (COVID-19)

V současnosti je 30 denní bezvízový pobyt pro české občany přerušen a vstup pro cizince na území Filipín je značně omezen.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

V současnosti je 30 denní bezvízový pobyt na Filipínách za účelem turismu pro české občany přerušen. Vstup cizincům je striktně omezen a na území Filipín mohou vstoupit pouze:

- filipínští občané

- rodinní příslušníci (manželé, manželky a děti) filipínských občanů (s platným vízem)

- akreditovaní úředníci zahraniční vlády a mezinárodních organizací (s platným vízem)

- zahraniční letecká posádka

Aktuální prohlášení Imigračního úřadu Filipín ze dne 24.4.2020 naleznete na webových stránkách: http://immigration.gov.ph/images/News/2020_Yr/04_Apr/2020Apr24_Press.pdf 

Všichni příchozí cestující musí po příletu vyplnit formulář "Case Investigation Form", který naleznete na webové stránce: http://ritm.gov.ph/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Form-1.pdf

Tranzit přes Filipíny je možný. Je však důležité si předem ověřit podmínky vstupu na Filipíny a omezení z jiných zemích a potvrdit s leteckou společností.

Letecké spoje

Přehled aktualizovaných informací IATA k omezením vstupu do jednotlivých zemí naleznete zde.

Dne 2. 2. 2020 byly do odvolání zakázány přílety návštěvníků z ČLR, Hongkongu a Macaa, včetně cizinců, kteří v posledních 14 dnech před svým příletem pobývali v pevninské Číně. Fakticky tak bylo přerušeno letecké spojení mezi Filipínami a Čínou, neboť letecké společnosti zajišťující toto spojení zrušily své letecké spoje. Cesty přes ČLR, Hongkong a Macao nejsou tedy možné.

S platností od 16.3.2020 je požadováno od cizinců, kteří pobývali během posledních 14 dní v Itálii nebo v Iránu potvrzení od lékaře vydáno nejpozději 48 hodin před vstupem do země.  Všechny tyto osoby jsou povinny podrobit se 14 denní karanténě. Výjimkou jsou filipínští občané, jejich rodinní příslušníci a filipínští rezidenti.

Úřady Filipínské republiky na své území dále nevpustí cizince, kteří pobývali v některých provinciích Korejské republiky. Jedná se zejména o provincii Severní Gyeonsang nebo Gyeongbuk, včetně okresů Daegu a Cheondo. Filipínské úřady zatím neupřesnily, jakým způsobem budou tento zákaz vymáhat, lze však předpokládat, že český občan, který v těchto korejských oblastech před příletem na Filipíny pobýval, nebude na území Filipín vpuštěn. Letecká doprava mezi Filipínami a Jižní Koreou tímto opatřením není dotčena.

3. DOPRAVA:

Jediným momentálně funkčním mezinárodním letištěm na Filipínách je letiště NAIA v Manile, kde byl provoz omezen pouze na Terminál 1. Momentálně nejsou dostupné žádné lety z Manily do Prahy pouze se standardním 1 přestupem, je třeba letět do Frankfurtu, Mnichova nebo Vídně (či jiných evropských měst), např. se společností Qatar Airways  přes Doha, Korean Airway přes Incheon nebo s Gulf Air přes Bahrajn. Během června bude obnovena i linka společnosti KLM z Manily. Nejčastější tranzitní cesty přes Tokio nebo Tchaj-wan nejsou nyní možné. Tranzit přes Hong kong a Singapure se obnovuje od 2.6.2020, zatím ale bez podrobnějších informací. V současnosti není možné při návratu do ČR tranzitovat přes Polsko, i přestože lze tyto lety zakoupit. 

NAIA letiště omezuje příchozí lety v období od 11.5. do 10.6. 2020 a to následujícím způsobem:

- mezinárodní charterové lety jsou povoleny pouze v pondělí a ve čtvrtek

- mezinárodní pravidelné komerční lety jsou povoleny pouze v úterý, středu, pátek, sobotu a neděli s omezením maximálně 400 pasažérů denně

-tato omezení se netýkají evakuačních letů, nákladních letů, vládních a vojenských letů, přepravy zdravotnického materiálů

Letecká i námořní doprava osob mezi filipínskými ostrovy byla zastavena, s výjimkou repatriačních a sběrných letů organizovaných zastupitelskými úřady v Manile. V případě zájmu o tyto lety nás kontaktujte prostřednictvím emailu (manila@embassy.mzv .cz nebo karantenamanila@gmail.com).

4. OPATŘENÍ:

V souladu s Memorandem Ministerstva zdravotnictví Filipín č. 2020-0200 ze dne 1. 5. 2020, budou všichni cizinci, kteří přilétají na Filipíny, rozděleni do jedné ze dvou skupin - striktní karanténa ("Stringent Quarantine") nebo povinná karanténa ("Mandatory Quarantine"), a to na základě 1. oblasti, ze které přilétají (podle aktuálně platného seznamu WHO rizikových zemích na Covid-19) a 2. skenování tělesné teploty.  Obě skupiny podstoupí 14 denní karanténu dle následujících podmínek.

Striktní karanténa:

- povinné absolvování PCR testu u jedné z registrovaných laboratořích na Filipínách

- zůstat v jednom z vládních facilitačních zařízení určeného pro tyto účely, než bude znám výsledek PCR testu

- držitelé víza typu 9e mohou tuto dobu pobývat v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady na vlastní náklady

- pokud bude výsledek testu PCR negativní, lze poté ve 14denní karanténě pokračovat v domácím prostředí

Povinná karanténa:

- při příletu bude proveden rychlotest na COVID-19

- podstoupení 14denní karantény ve vládním facilitačním zařízení určeného pro tyto účely

- držitelé víza typu 9e podstoupí PCR test na vlastní náklady a poté mohou pobývat v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady na vlastní náklady do obdržení výsledku testu

- držitelé víza typu 9e mohou v případě negativního PCR testu pokračovat ve 14denní karanténě v domácím prostředí

Cizinci, kteří jsou si ochotni sami hradit veškeré náklady a stravu během karantény mohou místo vládních zařízeních trávit karanténu v jednom z hotelových zařízeních určených místními úřady.

O seznam těchto hotelů můžete požádat zastupitelský úřad na emailu karantenamanila@gmail.com

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

https://www.doh.gov.ph/

https://www.who.int/philippines

MZV na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě.

Před případnou cestou do zahraničí MZV doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. Současně MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.

přílohy

Vzor - Lékařské potvrzení o výsledku testu PCR 434 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2020