česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta republiky na Velvyslanectví ČR na Filipínách

Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil volbu prezidenta republiky na pátek a sobotu 13. a 14. ledna 2023. Případné druhé kolo se uskuteční ve dnech 27. a 28. ledna 2018. Podle ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky bude hlasování probíhat i mimo území ČR, a to ve zvláštních stálých volebních okrscích na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, a tedy i na Velvyslanectví České republiky v Manile. 

O Z N Á M E N Í 

                       o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Manile na Filipínách, podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”),

 

                                                                    o z n a m u j e :

 

1.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční

 

dne 13. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 14. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (1. kolo),

 

dne 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hodin (2. kolo).

2.

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 69 je volební místnost na velvyslanectví (30/F Rufino Pacific Tower, 6784 Ayala Avenue, Makati City, 1226 Metro Manila), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 69, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. na Filipínách, ve Federaci Mikronésie, na Marshallových Ostrovech, Nauru a Palau.

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb
(§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

V Manile dne 5. srpna 2022                                                         

 

 

 

                                                                                                                            Jana Šedivá

                                                                                                               vedoucí zastupitelského úřadu