česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sdílení zkušeností s léčbou drogových závislostí

ČR realizovala na Filipínách prostřednictvím programu TRANSITION Ministerstva zahraničních věcí ČR projekt zaměřený na sdílení zkušeností s protidrogovou politikou a přístupů při léčbě drogové závislosti.
 

Projekt, který realizovala místní nezisková organizace ADRA Philippines se zaměřil na výměnu zkušeností mezi ČR a Filipínami s tvorbou protidrogové politiky a přístupy k léčbě osob závislých na drogách. Projekt, který proběhl formou seminářů a školení na několika filipínských univerzitách a klinikách, demonstroval pilíře protidrogové politiky v ČR, důležitost prevence, nástroje harm reduction a zdůraznil prvky ochrany lidských práv a důstojnosti závislých osob. V rámci projektu došlo také k vyškolení 30 filipínských odborníků v programu Unplugged, zaměřeného na výcvik pedagogů a sociálních pracovníků pro prevenci patologického chování u mládeže. Za ČR se projektu zúčastnila zástupkyně Národního monitorovacího centra pro drogové závislosti a Katedry adiktologie při 1. LF UK.

Projektu se za ČR zúčastnila Mgr. Barbara Janíková z Národního monitorovacího centra pro drogové závislosti a Mgr. Helena Fialová z Asociace Streetwork / NNO Magdalena / Katedra adiktologie 1. lékařské fakulty UK. Helana Fialová také během svého pobytu na Filipínách vyškolila 30 filipínských odborníků v projektu Unplugged – vzdělávacím kurzu rizikového chování u 12-14tileté mládeže pro pedagogy, kteří tak mohou školit další učitele a terénní sociální pracovníky dále.

Workshopy a semináře proběhly na půdu místních univerzit (University of Santo Thomas a De La Salle University v Manile, Adventist University of the Philippines v Laguně a University of San Carlos v Cebu City), kterých se vedle studentů a profesorů oborů sociální práce, psychologie a rozvojových studií statečně zúčastnili také zaměstnanci odvykacích klinik, tak pracovníci místních neziskových organizací, samospráv a vládních agencií zapojených do boje proti drogám.

 

Galerie


Sharing Expertise on Drug Policy and Addiction