česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Manile
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů na malé lokální projekty pro rok 2022

(Archivní článek, platnost skončena 20.10.2021.)

Velvyslanectví České republiky v Manile si dovoluje oznámit zahájení každoroční výzvy k předkládání návrhů na malé lokální projekty 2022.  Termín předkládání projektových námětů je 19. října 2021.

Malé lokální projekty jsou rozvojové projekty malého rozsahu, které identifikuje Velvyslanectví České republiky v Manile a po odsouhlasení Ministerstvem zahraničních věcí České republiky jsou spravovány přímo velvyslanectvím. Realizátorem projektu je místní subjekt v dané zemi (v tomto případě na Filipínách, Palau, Marshallových ostrovech, Federativních státech Mikronésie či Nauru). Může se jednat o vzdělávací, zdravotnickou, sociální nebo kulturní instituci, nestátní neziskovou organizaci, družstvo, územně správní celek, místní komunitu a podobně, který smluvně přebere zodpovědnost za věcnou realizaci projektu vůči Velvyslanectví České republiky v Manile.

Cílem tohoto nástroje dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce České republiky není budování kapacit realizátora, ale podpora jeho rozvojových aktivit menšího rozsahu. Českou republikou podpořený malý lokální projekt by pak měl přinést nejen rozvojové výstupy, ale měl by též přispět ke zvýšení viditelnosti České republiky v dané zemi. Mohou být podpořeny nejrůznější projekty, například projekty zaměřené na podporu místního rozvoje, zlepšení zdraví nebo lékařské péče, odstraňování chudoby, zpřístupňování vzdělání, školení potřebných osob ve venkovských oblastech, ochranu životního prostředí nebo na zlepšení postavení žen ve společnosti.

Česká republika touto cestou podporuje potřebné lokální iniciativy, které nemají dostatek finančních prostředků a potřebují přispět.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Malý lokální projekt může realizovat pouze místní subjekt mající v zemi realizace právní subjektivitu. O příspěvek tak nemůže žádat fyzická osoba sama za sebe.

Projekt musí být relevantní k potřebám a prioritám cílové země a musí být v souladu s prioritami zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Náklady na mzdy/honoráře, diety, ubytování, cestovné, pojištění, očkování a další osobní náklady nesmí přesáhnout 25 % celkového rozpočtu. Doporučuje se, aby příspěvek nepokrýval celkový rozpočet projektu, ale aby bylo zajištěno jeho spolufinancování z jiných zdrojů.

Projekt musí být realizován v období od podepsání smlouvy (cca v březnu 2022) do září 2022.

ROZPOČET A MOŽNÝ PŘÍSPĚVEK

Finanční příspěvek na malý lokální projekt činí 200.000 až 500.000,- Kč. Každá organizace může požádat o příspěvek na více projektů, ale z prostředků rozvojové spolupráce ČR může být podpořen jen jeden projekt žadatele.

REALIZACE PROJEKTU

Projekt může být zahájen po podepsání smlouvy, a to zpravidla v březnu 2022, a veškeré aktivity včetně vyúčtování musejí být ukončeny do 31. října 2022.

Hmotné výstupy projektu by měly být označeny logem české rozvojové spolupráce. V případě nehmotných aktivit projektu je vždy nutné zmínit finanční podporu české rozvojové spolupráce.

Finanční příspěvek na MLP  činí od 200 000 Kč do 500 000 Kč. Spolufinancování z jiných zdrojů není povinné, ale je žádoucí.

Projekt by měl být účelný, hospodárný a efektivní, z tohoto důvodu musí být doloženy všechny platby účtenkami.  Celkové náklady na honoráře, diety, ubytování, cestovné a případné pojištění a očkování nesmí přesáhnout 25 % celkových nákladů projektu.

Do rozpočtu nesmí být zahrnuty platby administrativních nákladů realizátora.

Každá organizace může požádat o příspěvek na více projektů, ale z prostředků rozvojové spolupráce ČR může být podpořen jen jeden projekt žadatele.

 

JAK POŽÁDAT O PŘÍSPĚVEK NA MALÝ LOKÁLNÍ PROJEKT

Žádost o příspěvek na malý lokální projekt musí obsahovat:

  • v angličtině vyplněný Identifikační formulář opatřený razítkem organizace a podpisem.
  • kopii dokladu (v angličtině nebo přeloženého do angličtiny) o tom, že žadatel má právní subjektivitu (je oficiálně zaregistrován),
  • potvrzení v češtině nebo angličtině osoby podepsané na identifikačním formuláři, že může jednat za organizaci, která žádá o příspěvek.

Žádost o příspěvek musí být doručena nejpozději do 19. října 2021 Velvyslanectví ČR v Manile v papírové podobě na následující adresu:

Embassy of the Czech Republic in Manila

Rufino Pacific Tower, 30th floor

6784 Ayala Avenue

Makati, Metro Manila

Před odesláním žádosti poštou nebo kurýrní službou musí být žádost (identifikační formulář) naskenována v souboru typu PDF a v souboru typu Excel.  Oba soubory musí být odeslány v elektronické podobě na e-mailovou adresu manila@embassy.mzv.cz a dalibor_micka@mzv.cz.

Po schválení Ministerstvem zahraničních věcí ČR bude podepsána smlouva o realizaci projektu mezi Velvyslanectvím ČR v Manile a žadatelem v březnu 2022.

přílohy

Small Scale Project call for 2022 84 KB XLS (Excel tabulka) 12.10.2021