česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Parlamentní výbor pro životní prostředí na Filipínách

Ve dnech 15.-20. března 2015 pobývala na Filipínách historicky vůbec první poslanecká delegace z České republiky - delegace výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny (předseda Robin Böhnisch, místopředseda Jaroslav Holík, členové Marie Pěnčíková a Ladislav Šincl) doprovázená místopředsedou PSP ČR Petrem Gazdíkem. V průběhu své pracovní návštěvy uskutečnila delegace řadu jednání v Manile a následně navštívila provincii Negros Occidental, kde probíhá tzv. malý rozvojový projekt financovaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Nadací Talarak. Vedle otázek ochrany země jakožto hotspotu světové biodiverzity byl významný i zájem filipínských partnerů o spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodohospodářství.

V průběhu pobytu v Manile jednala delegace se svým partnerským výborem (Committee on Ecology) vedeným poslancem Amado Bagatsingem a sešla se též s předsedou výboru pro energetiku (Committee on Energy) poslancem Reynaldem A. Umalim. Zdvořilostně pak delegaci přijal předseda poslanecké sněmovny filipínského parlamentu Feliciano Belmonte, Jr., ministr životního prostředí a přírodních zdrojů Ramon Jesus P. Paje a ministr zahraničních věcí Albert Del Rosario. Delegace také navštívila expozici Biodiversity Management Bureau, s jehož ředitelkou Theresou Munditou Limovou se poté poslanci sešli na jednání ve filipínském parlamentu.

Belmonte office

Belmonte office


Předmětem rozhovorů na parlamentní půdě byl postoj obou zemí k problematice klimatické změny v souvislosti s nadcházející prosincovou konferencí o klimatu, která se uskuteční v Paříži. Filipínští zákonodárci se zajímali též o změny v kvalitě životního prostředí po roce 1989 a také o českou zkušenost s obnovitelnými zdroji, především pak o možnosti spolupráce v hydroenergetice. Zájem byl také o české zkušenosti s využitím obnovitelných zdrojů, především možností větrné energie a vodních zdrojů.

delegation with DENR Sec. Paje

delegation with DENR Sec. Paje


Při setkání s ministrem životního prostředí a přírodních zdrojů Ramonem Jesusem P. Pajem zaznělo poděkování za podporu a zájem o rozvoj obnovitelné energetiky jakožto klíčovému tématu průmyslového rozvoje Filipín. Jednání se dotklo také problematiky ochrany biodiverzity a s tím souvisejících českých projektů na Filipínách.  
 

Parliament with DFA Sec. Del Rosario

Parliament with DFA Sec. Del Rosario


Zdvořilostní formu mělo přijetí delegace ministrem zahraničních věcí Filipín Albertem Del Rosariem. V průběhu jednání ministr shrnul hlavní momenty historických česko-filipínských vztahů počínaje působením jezuitských misionářů z Českých zemí na Filipínách na přelomu 17. a 18. století a – vzhledem k zaměření poslanců - zmínil především roli Jiřího Josefa Kamela při vzniku filipínských biologických věd. Ministr též poděkoval za pomoc ČR při likvidaci následků supertajfunu Yolanda a zmínil některé české projekty. Stranou nezůstaly ani česko-filipínské obchodní vztahy a prudce rostoucí český export, na jejichž dalším rozvoji ruku v ruce s ekonomickým růstem Filipín, mají zájem obě strany. S ministrem Del Rosariem projednal místopředseda Gazdík, který je zároveň předsedou České komise UNESCO, též možnost podat společný návrh na zápis kostela sv. Jana Dělníka ve Victorias na ostrově Negros na seznam světového kulturního dědictví.

Hon. Gazdik and Hon Bohnisch

Hon. Gazdik and Hon Bohnisch


Delegace se následně přesunula na ostrov Negros, kde ji v hlavním městě provincie Negros Occidental příjal guvernér Alfred G. Marańon, Jr., který projevil zájem především o možnou spolupráci v oblasti hydroenergetiky. Na pozvání starosty města Victorias Francise Fredericka Palanky si pak delegace prohlédla vzorovou ekologickou farmu Peńalosa Integrated and Organic Farm.

 

Victorias City

Victorias City


Návštěva Nadace Talarak, která se zabývá ochranou kriticky ohrožených živočišných druhů endemických na ostrově Negros (mj. zoborožce Waldenova zvaného Talarak, místních druhů jelenů, kočkovitých šelem či vzácných hřívnatých visajanských prasat), byla pro delegaci ukázkou pozitivní součinnosti místních subjektů s institucemi v ČR (ZOO Liberec, ZOO Praha). Delegace ocenila i fakt, že aktivity nadace jsou podporovány i z peněz ministerstva zahraničních věcí na tzv. malé lokální rozvojové projekty i fakt, že nadace má zajištěnu nezávislost a trvalou udržitelnost díky vlastnímu financování.  Poslanci měli možnost tyto navazující aktivity probrat jak s předsedou nadace Fernandem Gutierrezem a manažerem odborné části projektu Pavlem Hospodářským, ale také s kurátorem sbírky ptáků a ředitelem botanické zahrady v Plzni Tomášem Pešem.

Hon. Bohnisch with Talarak bird

Hon. Bohnisch with Talarak bird


Vzhledem k tomu, že vedoucí delegace P. Gazdík je také předsedou české komise pro UNESCO, součástí cesty byla také prohlídka kostela Sv. Jana Dělníka (Church of St John the Worker), který je známý spíše jako Kostel Rozhněvaného Krista (Church of Angry Christ), resp. jako Ossoriova kaple (Ossorio‘s Chappel) podle autora jeho vnitřní výzdoby. Jedná se o první moderní církevní stavbu na Filipínách, která byla postavena krátce po 2. světové válce pro pracovníky jedné z největších filipínských cukrovarnických firem Victorias Milling ve městě Victorias. Vlastníci firmy - rodina Ossorio – si jako architekta vybrala slavného českého architekta Antonína Raymonda, který vytvořil na Filipínách své doby unikátní stavbu. Kostel má být v letošním roce vyhlášen filipínskou národní kulturní památkou.
 

Hon. Gazdik interview

Hon. Gazdik interview