español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kulturní a školské vztahy ČR - Mexiko

  Smluvní rámec pro rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sportu je vymezen Kulturní dohodou mezi Mexikem a ČSSR z roku 1968 a Prováděcím protokolem, sjednaným mezi Mexikem a bývalou ČSFR na léta 1992-1994. Konkrétně se naplňuje pouze část protokolu

Smluvní rámec pro rozvoj vzájemné spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví a sportu je vymezen Kulturní dohodou mezi Mexikem a ČSSR z roku 1968 a Prováděcím protokolem, sjednaným mezi Mexikem a bývalou ČSFR na léta 1992-1994. Konkrétně se naplňuje pouze část protokolu týkající se výměny stipendistů, pro oblast kulturní nevyplývají dnes pro smluvní strany žádné konkrétní závazky. Podpis nového Prováděcího protokolu se předpokládá v návaznosti na podpis nové Kulturní dohody.

V únoru 2000 se v Praze konalo IX. zasedání smíšené komise ke kulturní dohodě, na kterém byl projednán a parafován text nové Dohody o kulturní a školské spolupráci.být znovu projednány. V srpnu 2001 obě strany vyslovily definitivní souhlas s textem této dohody, která byla podepsana během návštěvy prezidenta V. Foxe v říjnu 2001).

Školská oblast

Velice dobře se rozvíjí spolupráce mezi českými a mexickými univerzitami, kterou zahájila navštěva rektora UK v Praze Karla Malého v Mexiku v lednu 1997.

V souladu s textem dosud platného PP nabídla česká strana Mexiku na školní rok 2007/2008 celkem 50 měsíců stipendijních pobytů.

Spolupráce mezi akademickými institucemi se rozvíjí od r. 1992 na základě smluvním i na základě osobních kontaktů akademických představitelů. Tyto aktivity si univerzity sjednávají přímo mezi sebou.

Dosud byly podepsány 3 smlouvy o meziuniverzitní spolupráci - mezi Karlovou univerzitou v Praze a Národní autonomní univerzitou (UNAM) v Mexiku D.F. (korespondenční formou v r. 1996), a dále mezi Karlovou univerzitou v Praze a Michoacánskou univerzitou UMSNH v Morelii (spolupráce především v oblasti antropologie a etnologie - korespondenční formou v r. 1996) a dohoda o spolupráci mezi ČVÚT a kampusem Technologického institutu ITESM v hlavním městě. Velký zájem o navázání spolupráce s odpovídající institucí v ČR projevil centrální kampus Technologického institutu ITESM v Monterrey, který je největší soukromou univerzitou v Latinské Americe. V září 1999 jednali o spolupráci v oblasti výměny studentů zástupci ITESM s rektorem Univerzity Karlovy. Výsledkem jednání bylo potvrzení vyslání skupiny cca 30 studentů na letní kurzy na FF UK v průběhu roku 2000. Kurzy dopadly velmi dobře a předpokládá se, že budou pokračovat i v dalších letech.

Vědecká spolupráce mezi oběma zeměmi je formálně podložena Dohodou o vědeckotechnické spolupráci mezi ČR a Mexikem a Dohodou o spolupráci mezi AV ČR a CONACYTem (Národní radou pro vědu a technologie). Obě tyto dohody jsou využívány velmi málo, mezi oběma stranami přetrvávají problémy ve vzájemné komunikaci. Na základě dohody mezi AV ČR a CONACYTem pobývali v Mexiku na měsíční pracovní stáži během listopadu a prosince 2000 ředitel Geofyzikálního institutu AV ČR Dr. A. Špičák a pracovník tohoto institutu Dr. V. Hanuš. Na univerzitě v Colimě, ve stejnojmenném mexickém státě, pracovali společně s mexickými odborníky na problematice seismicity v této oblasti.