español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prezentace českého plakátu v Mexiku, 29. 9. - 4. 11. 2016

Díky iniciativě Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, ve spolupráci z univerzitami Mexika, Slovenska a Polska a s podporou ZÚ Mexiko se ve dnech 29. 9. – 4. 11. 2016 uskutečnil již 25. ročník Mezinárodního bienále plakátu (Bienal internacional del cartel en México - BICM). Slavnostní otevření proběhlo 6. 10. 2016 v Museo Franz Mayer v Mexico City. BICM představuje jedno z nejdůležitějších míst setkávání a spolupráce grafických designérů z celého světa a je potěšitelné, že určující roli v tomto významném projektu hraje Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.

Součástí letošního bienále byly dvě prezentace: hlavní výstava (a s ní probíhající odborný kongres) byla uvedena v mexickém San Luis Potosí pod názvem „Evropa Kultura“. Představila na 50 velkorozměrných děl – plakátů vytvořených studenty čtyř evropských uměleckých škol: Fakulty umění a designu UJEP, Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě a Akademie výtvarných umění ve Varšavě.

Tématem byla otázka hodnot v současném světě a úloha kultury při prosazování tolerance v zemích EU. Práce vznikly během společných workshopů vedených profesorem UJEP Karlem Míškem a pedagogy participujících škol. Plakáty vyjadřují studentské postoje k otázkám evropské kultury, její společné historie a vzájemného ovlivňování. Výstava „Evropa Kultura“ byla již dříve prezentována na letišti V. Havla v Praze a podle sdělení organizátorů v současné době paralelně probíhá i na půdě jedné čínské univerzity. Druhým projektem, prezentovaným v Museo Franz Mayer v Mexico City pod názvem „Metamorfosis by Franz Kafka“, byla výstava grafického designu z Evropy a Latinské Ameriky zobrazující vnímání slavného Kafkova díla očima designérů. Určující roli v zajištění této výstavy sehrál opět prof. Karel Míšek.

Celý projekt BICM měl velký a pozitivní ohlas a výrazně přispěl k prezentaci českého výtvarného designu a vůbec ČR v Mexiku.