español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Stereotypní obraz o Mexiku, vnitřní a vnější perspektivy: výsledky výzkumu

"La imagen estereotipada de México. Perspectivas internas y externas" se čtenáři představuje jako výsledek kolektivního úsilí skupiny zahraničních a mexických akademiků, které zaujala možnost zachytit a interpretovat problematiku stereotypního vnímání mexické reality v různých prostředích, obdobích, zeměpisných oblastech a z pozice série vědních disciplín (společenských, humanitních a uměleckých).

Kniha využívá jak sociální, tak kognitivní přístup k fenoménu stereotypu a klade důraz na zachycení autostereotypniho (vlastního) obrazu Mexika postaveného na otázce identity, a to skrze témata jako je migrace, etnicita, regionální identita, profese či grafický román. Kromě toho jsou v knize zahrnuty dva ilustrativní pohledy z vnějšku. Jeden je postaven na jednom klasickém chilském románu a ve druhém se analyzuje obraz Mexika mezi univerzitně vzdělanými Čechy. Jako celek kniha usiluje jak o nastavení zrcadla mexickému čtenáři, tak také o usnadnění orientace ve vnímání mexické reality zahraničnímu čtenáři. 

Ke knize lze získat on-line přístup pod tímto odkazem: http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/95137