español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzpomínkový akt v Mexiku u příležitosti 74. výročí vyhlazení Lidic

Dne 10. 6. 2016 se z iniciativy Velvyslanectví ČR v Mexiku a vedení okresu Magdalena Contreras (dnes součást hl. města Mexico City) uskutečnil slavnostní vzpomínkový akt u příležitosti 74. výročí vyhlazení Lidic.

Stejně jako v minulých letech akce proběhla na „Náměstí Lídice“ (Plaza Lídice), letos i za účasti 4 velvyslanců (Izrael, Německo, Rakousko a Ruská federace), rovněž se zúčastnil velitel (ředitel) mexické Válečné vysoké školy a starosta Delegace Magdalena Contreras, pod níž dříve samostatná obec San Jerónimo Lídice, kde se náměstí nachází, spadá. Za ZÚ Mexiko přítomen ZVZÚ I. Dubovický. Vedle toho se akce účastnilo 40 dětí v uniformách z místní školy Lídice, dětský pěvecký soubor pod vedením předsedkyně Asociace T.G. Masaryka paní Edny Gómez, členové této Asociace a krajané a cca 30 místních obyvatel.

Akce měla důstojný a velmi pěkný průběh: na upraveném a růžemi nově osázeném náměstí zazněly na úvod národní hymny Mexika a ČR, následně byly - v pečlivě nacvičeném aktu zajištěném uniformovanými dětmi ze školy Lídice a v doprovodu bubeníků a trumpetistů z téže školy - vztyčeny vlajky obou zemí. Specifikou letošního aktu bylo, že nebyly položeny věnce jako v minulosti, ale ze školy Lídice byl na Plaza Lídice symbolicky přenesen popel z českých Lidic, dopravený do Mexika z ČSSR v pol. osmdesátých let. Kulturní část aktu zajistil dětský pěvecký soubor paní Edny Gómez, který přednesl dvě české (moravské) lidové písně a krátké pásmo o lidické tragédii doprovázené zvětšenými fotografiemi.

San Jerónimo Lídice v Mexiku představuje 2. místo na světě, ve kterém došlo k symbolickému projevu solidarity s oběťmi Lidic. Stalo se tak přejmenováním původní obce San Jerónimo Aculco na San Jerónimo Lídice, a to už 30. 8. 1942 (1. obcí byl Stern Park Garden v Illinois, USA, dne 12. 7. 1942. Původcem všech těchto akcí, které brzy následovaly v celém tehdy demokratickém světě, byli britští horníci ze Stoke-on-Trent, kteří bezprostředně po lidické tragédii rozběhli akci „Lidice Shall Live“).