español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Češi a Mexiko

České velvyslanectví v Mexiku aktivně podporuje posilování obrazu ČR v zemi i šířením českých symbolů v Mexiku. Současně českou symboliku vůbec poprvé i aktivně vyhledává a registruje.

Nejsilnější v hlavním městě je nepochybně obraz prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V říjnu 2000 zde byla odhalena jeho socha, věnovaná městem Prahou. Na luxusní třídě T. G. Masaryka jsou v různých místech umístěny tři bronzové desky - památní z roku 1990, s pojmenováním náměstí z roku 1999 a k soše T.G. M. v roce 2000. Ve městě existuje i relativně známá základní dívčí škola druhého stupně Escuela Secundaria Tomás Garrigue Masaryk. O této škole se podrobněji zmiňuji i v kapitole o školské spolupráci. V prosinci pak byla odhalena busta prezidenta ve vstupní pasáži obchodního střediska Plaza Masaryk.

Důležitou skupinou je i česká církevní symbolika, reprezentovaná Sv. Janem Nepomuckým šířeným především jezuity. ZÚ v současnosti eviduje po jedné soše v Museo de Bellas Artes a v kostele Santa Clara v Querétaru, v barokním komplexu kláštera v Tepozotlánu a dvě sochy Sv. Jana Nepomuckého v Museo Amparo ve městě Puebla. Nově jsme v roce 2000 zjistili existenci vesnice se jménem Sv. Jan Nepomucký ve státě Chihuahua (viz mapka vlevo), nedaleko oblasti kde žil a zemřel jezuitský misionář, Josef Neumann, Belgičan vyslaný českou jezuitskou provincií. Tentýž světec je patronem vesnice Rancho Viejo ve státě Guerrero. ZÚ letos poskytlo podrobné informace o Nepomukovi španělské misii pracující v této oblasti. I samotní obyvatelé vesnice se tak letos poporvé dozvěděli, že Jan Nepomucký není jak se domnívali maďarským, ale českým světcem. K pouti oslavující vysvěcení kostela tímto jménem se obyvatelé scházejí každoročně v květnu.

Mezi významné české církevní symboly v zemi patří i Pražské jezulátko. V kostele ve městě Villa de Santiago ve státě Nuevo Leon byl nově umístěn obraz jezulátka v roce 2000. Papežským nunciem byl v roce 2001 nově vysvěcen rozsáhlý kostel - Kaple Pražského jezulátka (Capilla del Santo Nino de Praga) ve čtvrti La Floresta v monterreyském Ciudad Guadalupe, stát Nuevo León. Kopii sošky Pražského Jezulátka věnoval místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan tomuto kostelu začátkem roku 2002. Prozatím poslední je vysvěcení kaple Pražského Jezulátka v Tijuaně (foto z odhalení viz níže).

Významným symbolem je i jméno českých Lidic. Ve městě existuje v městské části Magdalena Contreras čtvrť San Jerónimo Lidice, nově rekonstruované a známé divadlo Lidice, dále náměstí Lidice a základní škola Lidice. ZÚ spolu s radnicí městské části zde každoročně v červnu pořádá rozsáhlou vzpomínkovou slavnost.

Z doby olympiády v roce 1968 nás reprezentuje i monumentální sousoší českého sochaře Miloslava Chlupáče "Tři Grácie", v roce 2001 zcela rekonstruované mj. i ve spolupráci s českým velvyslanectvím na náklady sponzorů.

Sever Mexika, podobně jako stát Texas v USA, je znám popularitou české polky. Zatím jen málo obyvatel je nicméně informováno o původu "jejich" tance. Český honorární konzulát v Monterrey v minulosti pořádal kongres o polce.

Registrována je i jedna soška Sv. Anežky české (Agnes de Bohemia) v muzeu karmelitánského kostela del Carmen v hlavním městě (informace převzata z knihy Historie Mexika, nakl. Lidové noviny, kostel byl v době zpracování tohoto materiálu dočasně uzavřen).

V hlavním městě Mexika je možné dále nalézt i ulici Praga ve čtvrti Zona Rosa a ulici Checoslovaquia poblíž moderní čtvrti Santa Fé. Již zmíněné dvě školy TGM a Lidice doplňují další dvě Comenius a Checoslovaquia.

Na rozdíl od ostatních zemí Střední Ameriky v Mexiku není registrována Moravská církev, místní obdoba Jednoty bratrské.