español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výplata důchodů do zahraničí

Na následujících odkazech najdete aktuální informace České správy sociálního zabezpečení ohledně podmínek pro výplatu důchodu osobám žijícím mimo území ČR:

Žádost o důchod z České republiky - pro žadatele s bydlištěm v nesmluvní cizině

Formuláře Potvrzení o žití

Vlastnoruční podpis na formuláři "Potvrzení o žití" důchodce ověřuje cizozemský orgán, úřad, instituce apod., který je podle vnitrostátních předpisů státu bydliště důchodce nebo jeho opatrovníka oprávněn úředně ověřovat podpisy občanů (např. místní, obecní, městský úřad, radnice, matrika, příp. místní pobočka instituce odpovědná za důchodové pojištění apod.). Vlastnoruční podpis může být ověřen i českým zastupitelským úřadem (velvyslanectvím, konzulátem) v cizině.
Tyto orgány, úřady, instituce ověří pouze vlastnoruční podpis důchodce nebo jeho opatrovníka tj. skutečnost, že se tato osoba po prokázání své totožnosti před úřední osobou vlastnoručně na formuláři „Potvrzení o žití" podepsala. Od zmíněných úřadů nelze požadovat ověření ostatních údajů uvedených na formuláři. Za správnost, úplnost a pravdivost těchto údajů odpovídá pouze příjemce důchodu z České republiky - důchodce nebo jeho opatrovník.