español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Mexiku/Embajada de la República Checa en México
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Delegace Ústavně-právního výboru Senátu P ČR pod vedením předsedy výboru, senátora Tomáše Goláně, uskutečnila ve dnech 29. 5. až 2. 6. 2022 pracovní návštěvu Mexika. Členy delegace byli senátoři Jan Holásek, místopředseda výboru, Ondřej Feber a Pavel Kárník.

Dne 30. 5. byla delegace přijata v mexickém Senátu jeho předsedkyní pí. Olgou Sánchez Cordero a zástupci partnerských výborů, mezi kterými nechyběli předseda právního výboru senátor Rafael Espino de la Peña a předsedkyně zahraničního výboru Evropa senátorka Gabriela Benavides Cobos. U jednacího stolu dále usedli členové ústavního výboru, výboru pro lidská práva, pluralitní skupiny a generálního sekretariátu pro parlamentní služby. Strany si během dvouhodinového jednání vyměnily názory a zkušenosti s fungováním dvoukomorových parlamentních systémů a zajímaly se o významné ústavní reformy. Zajímavým tématem byla uzákoněná a v obou komorách Kongresu Mexika striktně dodržovaná genderová parita. Velký prostor byl věnován modernizaci Asociační dohody EU-Mexiko a přání Mexika, aby během CZ PRES došlo k zásadnímu posunu vyjednávání. Vedla se též debata o válce na Ukrajině a ze strany většiny přítomných senátorů panovala shoda na jednoznačném odsouzení ruské agrese.

V Poslanecké sněmovně mexického Kongresu byla česká delegace přijata předsedou zahraničního výboru poslancem Alfredem Fematem, předsedkyní meziparlamentní Skupiny přátelství Mexiko – ČR poslankyní Rosangelou Amairany Peña Escalante a dalšími členy PS Mexika. Během audience v dolní komoře mexického Kongresu byla centrální osou projevů vynikající úroveň bilaterálních vztahů ČR a Mexika, návštěvy významných vládních, parlamentních a akademických představitelů, modernizace Asociační dohody EU – Mexiko, obchodní, kulturní a školská spolupráce našich zemí.

Dne 31. 5. měla delegace příležitost seznámit se v rámci přijetí v místní Kanceláři vysoké komisařky OSN pro lidská práva s bezpečnostní a lidskoprávní situací v Mexiku. 

Vedoucí delegace senátor Tomáš Goláň vystoupil 31. 5. na inauguraci výstavy ke 100 letům od navázání diplomatických vztahů ČR a Mexika společně s ředitelem Instituto Matía Romero, Alejandrem Aldayem, velvyslancem Zdeňkem Kubánkem a generálním ředitelem Evropy Bernardem Aguilarem. Ocenil úroveň přijetí senátní delegace v Mexiku, která svědčí o dlouhodobém budování přátelských a kvalitních vztahů. Uctil mimořádný moment bilaterálních vztahů, kdy si připomínáme 100. výročí navázání diplomatických vztahů. Zdůraznil postavení Mexika ve světové ekonomice a rostoucí ekonomickou spolupráci našich zemí.

Posledním bodem programu byla 2. 6. účast na pietním aktu k 80. výročí Lidické tragédie v městské části Magdalena Contreras – San Jerónimo Lidice. Předseda Goláň položil věnec k pomníku Lidické tragédie na náměstí Plaza Cívica Lidice a vystoupil s projevem. Seznámil přítomné s historickým kontextem, který vyvrcholil Lidickou tragédií. Učinil historickou paralelu mezi nacistickým běsněním v Lidicích a vražděním nevinných obětí ruskou armádou na Ukrajině. Aktu společně s VZÚ Mexiko předsedali starosta čtvrti Magdalena Contreras Luis Gerardo Quijano, GŘ Evropy MZV Mexika Bernardo Aguilar, vedoucí Delegace Evropské unie, velvyslankyně Slovenska a Ukrajiny, velvyslanec Maďarska, CDA Německa, Rakouska a Polska.

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko

Ústavně – právní výbor Senátu Parlamentu ČR navštívil Mexiko