español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: americasmi.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mexiko a trendy v digitalizaci

Pandemie COVID-19 uspíšila digitální transformaci a posunula Mexiko v digitalizaci o několik let kupředu. Na tyto změny reaguje i mexické Ministerstvo hospodářství, které připravilo hned několik projektů na podporu digitalizace zejména pro malé a střední podniky, u nichž je digitalizace pomalejší. Rozvoj digitalizace dat i provozu tisíců malých a středních firem má velký potenciál pro uplatnění inovativních řešení a navázání technologických partnerství. V neposlední řadě proces digitalizace otevírá řadu obchodních příležitostí pro firmy zaměřující se na kybernetickou bezpečnost.

Mexiko si již před pandemií nevedlo v procesu digitalizace špatně. V průzkumu OSN týkající se digitální správy, se Mexiko v roce 2018 umístilo na 22. místě ze 193 zemí a na 1. místě v kontextu Latinské Ameriky a Karibiku. Dle analýzy společnosti McKinsey o digitální zralosti se pak Mexiko umístilo na 55. místě z celkem 151 zemí. Ve srovnání se zeměmi s podobným HDP to je pro Mexiko velmi dobrý výsledek.

V soukromém sektoru ale digitalizace probíhala nerovnoměrně - velké a mezinárodní společnosti investovaly do digitalizace velké prostředky, střední a menší firmy ale často zůstávaly pozadu. Přitom tyto malé a střední společnosti představují více než 99 % společností působících v zemi. Většina z nich (2,2 mil.) působí v obchodě, další (1,8 mil.) ve službách a téměř 600 tis. ve výrobě. Digitalizace těchto firem by dle odhadů zvýšila celkovou produkci až o 30 %.

Současné trendy

V procesu digitalizace jsou zřejmé určité trendy. Zásadně zrychlil růst e-commerce. Firmy adaptují své služby pro internetové prostředí a hledají vhodná IT řešení. V roce 2021 představoval e-commerce 9 % veškerého prodeje a do roku 2025 by měl internetový prodej představovat 24 % tržeb v maloobchodním sektoru.

Řada podnikatelů ztratila během pandemie přímý kontakt se zákazníkem a nahradila ho personalizací služeb a digitální komunikací pro maximalizaci pozitivní zkušenosti zákazníka. Firmy investují do technologií v oblasti elektronického obchodu, správy dat a marketingu, které celý proces nákupu produktu či služby zkvalitňují.

Další oblastí, která se skokově digitalizovala, je logistika a inteligentní řízení dodavatelského řetězce. Dynamické prostředí logistického sektoru si v době pandemie vyžádalo nové nároky na kvalitu, flexibilitu, jakož i typy poskytovaných služeb. Spolu s neustálým tlakem na provozní náklady byly společnosti také nucené výrazně modifikovat stávající procesy za účelem zabezpečení plynulosti a spolehlivosti dodavatelského řetězce.

Třetí oblastí, které se aktuální vlna digitalizace významně dotkla, je pokročilá správa dat. S digitalizací provozu a výroby potřebují mexické firmy zpracovávat a automatizovaně vytěžovat stále větší objemy dat. Velká poptávka je proto systémech umožňující jak digitalizaci dokumentů, tak zpracování a analýzu velkých souborů dat.

Vládní programy

Akceleraci procesu digitalizace si vzala za své i mexická vláda, která za tímto účelem zřídila samostatný Úřad pro národní digitální strategie (CEDN). Součástí státní podpory je rozvoj potřebné infrastruktury, novelizace legislativy a podpora odborného vzdělávání a rozvoje digitálních dovedností.

Vláda si uvědomuje i důležitost otevřených dat nejen pro posilování transparentnosti veřejné správy, práva na informace, zapojování občanů do rozhodování a omezování korupce, ale i pro vznik inovativních a chytrých řešení ze strany privátního sektoru. V oblasti ekonomiky je nejkomplexnějším portálem platforma Ministerstva hospodářství Data México.

V rámci podpory digitalizace malých a středních podniků vzniká řada konkrétních projektů pro podporu elektronického obchodu, komunikace na dálku a využívání otevřených dat. Patří mezi ně i  specializované platformy jako je otevřený portál digitálního vzdělávání Ministerstva hospodářství MIPYMESMX, otevřené e-tržiště pro drobné, převážně venkovské, podnikatele MERCADO SOLIDARIO, portál podpory a sdílení informací o příležitostech na domácím i zahraničních trzích COMERCIAMX, otevřené platforma k navázání exportních kontaktů EXPORTAMX, na podporu přímých zahraničních investic INVESTINMEXICO či exportní fórum zaměřené na podporu specificky žen podnikatelek MUJEREXPORTAMX.

Autor: Daniela Sedláková