español  česky 

rozšířené vyhledávání

Praktické návody pro exportéry

Ministerstvo zahraničních věcí připravilo společně s partnery publikaci Jak se prosadit ve světě – průvodce pro úspěšné exportéry. V příručce lze nalézt pět vyzkoušených kroků, které pomohou odstartovat úspěšný export.

Pro zájemce o vývoz do Mexika byl zpracován praktický manuál pro vstup na místní trh. Tento manuál obsahuje základní informace, které usnadní exportérovi přípravnou fázi před vývozem na místní trh.

Pro české firmy s potenciálem podnikat a investovat v teritoriu existuje program Záruka zahraniční rozvojové spolupráce nabízený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Cílem programu je podpořit prostřednictvím bankovních záruk soukromé investice na rizikových trzích v rozvojových zemích. S tímto produktem je možné se blíže seznámit na webu ČMZRB: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-zrs/?rc.

Projekty PROPEA 2020 - Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí

Projekty PROPEA, které letos nově spustilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR, mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné… více ►

Systém veřejných zakázek v Mexiku