español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Mexiko
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápal pro nové technologie a špičková výzkumná infrastruktura nadchly delegaci mexického státu Jalisco

Zápal pro nové technologie, špičková výzkumná infrastruktura a činorodý inovační ekosystém. Přesně to nadchlo při návštěvě České republiky delegaci mexického státu Jalisco, který je pro rozsáhlou síť univerzit a výzkumných center, dlouhodobou státní podporu inovacím i propojenost výzkumu a byznysu nazýván „Silicon Valley“ Mexika.

Cílem mise z mexického Jalisca bylo propojit vědce a inovativní podnikatele, ale také předat zahraničním partnerům informace o kvalitních výzkumných infrastrukturách ČR, propojovat české startupy s mezinárodními investory a rozšířit povědomí o možnostech financování mezinárodní spolupráce. Mise využila nástrojů ekonomické a vědecké diplomacie a na přípravě projektu ekonomické diplomacie (PROPED) se krom Velvyslanectví ČR v Mexiku úzce podílelo i MPO a CzechInvest.

Delegace složená ze zástupců vlády, akademické obce i firem Jalsica se zaměřila na výzkum a inovace v oblasti ICT a biotechnologií. Právě tyto oblasti byly vytipovány pro budoucí spolupráci jako nejperspektivnější.  Stát Jalisco s hlavním městem Guadalajara je jedním ze tří ekonomicky, společensky i politicky nejvýznamnějších center Mexika. Vedle tradičního zemědělství je zde silný zpracovatelský průmysl, zejména jeho elektrotechnický sektor. Právě ten, tažen zahraničními investicemi, je zde motorem technologických inovací a výzkumu v regionu.

Stejně jako Česká republika, i Jalisco si uvědomuje, že zvyšování kvality výzkumu, vývoje a inovací je nutným předpokladem pro další socioekonomický rozvoj země, a zároveň, že tento proces není možný bez oboustranně výhodné mezinárodní spolupráce. I proto Jalisco ve výzkumu a podpoře inovací úzce spolupracuje s USA a Kanadou, jejichž firmy jsou zároveň hlavními poskytovateli přímých zahraničních investic státu Jalisco.

Prioritní oblasti pro spolupráci, výzkumnou infrastrukturu i finanční nástroje si obě strany vzájemně představily během Česko-mexického dne vědy a inovací. Zástupci z Jalisca se zde setkali s klíčovými aktéry státní správy v podpoře mezinárodní vědecké spolupráce – se zástupci Ministerstva zahraničí v čele s náměstkem Kozákem, náměstkem Třešňákem z Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci Ministerstva školství, CzechInvestu, Technologické agentury (TAČR), Akademie věd ČR, Magistrátu hl. města Prahy i Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Z navštívených výzkumných center je zaujal zejména brněnský Středoevropský technologický institut (CEITEC) s multidisciplinárním výzkumem živé přírody, pokročilých materiálů, nanotechnologií a kybernetiky. V oblasti biotechnologií delegaci nadchlo centrum excelentního výzkumu se špičkovým přístrojovým vybavením BIOCEV. To se zaměřuje na poznání organismů na molekulární úrovni a jeho výsledky směřují do aplikovaného výzkumu a vývoje nových léčebných postupů proti závažným zdravotním problémům.  Delegaci z Jalisca zajímali možnosti studentské mobility, společných projektů i využití infrastruktury výzkumných center mexickými vědci.

Z iniciativ v oblasti ICT a umělé inteligence měli možnost poznat projekty Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC), Centrum umělé inteligence ČVUT (AI CENTER), Cybersecurity Innovation Hub, tréninkového polygonu KYPO, BRNO.ai a Brno Space Cluster. Například zajištění kybernetické bezpečnosti v procesu digitalizace firem nebo využití umělé inteligence při robotizaci výrobních procesů byly vybrány mezi oblasti, kde by obě strany mohly úžeji spolupracovat.

Krom možností mezinárodní mobility a propojení badatelských týmů v prioritních oblastech výzkumu, delegaci zajímaly i nástroje ČR pro tržní uplatnění výsledků vědy a výzkumu a podporu jejich konkurenceschopnosti. Ve Středočeském inovačním centru (SIC) a Jihomoravském inovačním centru (JIC) si proto vyměnili zkušenosti s inkubací univerzitních spin-offů a inovativních strat-upů, ale i programy pro digitalizaci malých a středních firem napříč obory. Diskutovali i možnost vzájemné spolupráce na internacionalizaci těchto firem, kdy inkubační programy Jalisca by mohly sloužit jako startovací můstek českých firem na nejen na mexický, ale i severoamerický či latinskoamerický trh, a naopak.

Podobnou síť podpory nabízenou i zahraničním firmám má i Jalisco. Jedná se o Síť inovačních center (Red de Centros de Innovación, REDi) a Otevřenou inovační platformu (Plataforma Abierta de Innovación; PLAi), která nabízí informace a vzdělávací programy firmám, vzdělávacím institucím i široké veřejnosti.

Delegace se setkala i s inovativními českými firmami, které po mexickém trhu pokukují. Zaujala je fintechová řešení ThreatMark, nástroje inteligentního zemědělství CleverFarm, pokročilá hlasová biometrie Phonexia, software Recombee i nástroje pro smart city firem Incinity a CROSS Zlín. Řada z nich vznikla právě jako spin-offy podnětného výzkumného prostředí místních univerzit.

Galerie


Technologická mise z Jalisca 2022