español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování do Mexika se zvířaty

Pokud cestujete do Mexika se zvířetem, prosíme, prostudujte si následující podmínky dovozu zvířat do Mexika.

Při cestování do Mexika je nutné pravdivě deklarovat na hranicích všechna zvířata, která přivážíte, a nechat je prohlédnout příslušnými úředníky.  

Není dovoleno převážet spolu se zvířetem více potravy, než kolik na dobu cestování nezbytně potřebuje. Není dovoleno převážení pelechu v přepravce spolu se zvířetem. V případě, že přivážíte více než tři zvířata, je třeba uhradit náklady na zvířecí zdravotnický dovozový certifikát (Certificado Zoosanitario de Importación). 

Předpisy pro zvířata zahraničního původu přivážená do Mexika

Je vyžadován: zdravotní certifikát potvrzující platné očkování proti vzteklině s vyjádřením, že dané zvíře je zdravé a není nositelem vnějších parazitů, a také že podstoupilo léčení proti ektoparazitům a endoparazitům v období nepřesahujícím šest měsíců od podání žádosti. Tuto podmínku nemusí splňovat zvířata původem z USA a Kanady.  

Předpisy pro zvířata mexického původu přivážená do Mexika (s výjimkou USA a Kanady)

Je vyžadován: zvířecí zdravotnický vývozní certifikát ne starší šesti měsíců, který zahrnuje platné očkování proti vzteklině (pokud je přivážené zvíře starší tří měsíců), nebo zdravotní certifikát vydaný příslušným zvěrolékařem. 

Předpisy pro zvířata mexického původu přivážená z USA nebo z Kanady

Je vyžadován: zdravotní certifikát vydaný v době nepřesahující šest měsíců před příjezdem do Mexika příslušným veterinářem. Tento certifikát by měl potvrzovat platnost očkování proti vzteklině, nicméně pokud tomu tak není, může majitel zvířete předložit pouze očkovací průkaz zvířete, která platnost tohoto očkování dokládá. 

Vývoz zvířat z Mexika

Je vyžadován: zdravotní certifikát vydaný příslušným veterinářem na hlavičkovém papíře, který nesmí být starší než pět dnů od data vydání. Také je třeba doložit fotokopii profesní karty zodpovědného veterináře. Dále očkovací kartu potvrzující datum a platnost očkování proti vzteklině, pokud je převážené zvíře starší tří měsíců.  

Pokud vyvážíte více než tři zvířata, je třeba uhradit právní poplatek za vydání Zdravotního vývozního certifikátu zvířete (Certificado Zoosanitario de Exportación). 

Pro více informací: http://sistemas.senasica.gob.mx/hojaAyuda/derechos1.jsp