español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 a Mexiko: Aktuální podmínky vstupu a platná opatření

Aktuální informace o opatřeních, která mohou ovlivnit vaše cesty.

V návaznosti na rozhodnutí vlády ze dne 22.4.2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího možnost vycestování z území ČR informujeme o podmínkách vstupu do Mexika v návaznosti na již přijatá či očekávaná opatření vlády proti šíření Covid-19: 


1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:
Informace o podmínkách vycestování z ČR najdete na webu MZV ČR: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html


2. VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Dosud stále prokazuje vysokou míru úmrtnosti a setrvalé tempo nákaz, figuruje v první desítce na světě z hlediska absolutního počtu úmrtí i v jejich přepočtu na milion obyvatel. Obavy vzbuzuje hrozba zahlcení zdravotního systému případy vyžadujícími intenzivní lékařskou péči, zejména kvůli vysokému počtu osob trpících chronickými chorobami, které průběh onemocnění zhoršují (obezita, cukrovka, plicní a srdeční obtíže).  Během posledních týdnů se v Mexico City dala zaznamenat silně rostoucí tendence nových případů, tento scénář se očekává během celého ledna a února 2021. Na trvalý a významnější pokles nakažených je nutné počkat. Zároveň Ministerstvo zdravotnictví již mluví o více vrcholech epidemie a varuje, že po svátcích konce roku a aktuálním  chladnějším obdobím přichází „druhá vlna“ (ač první stále neskončila), která by mohla trvat do dubna 2021.

Upozorňujeme cestovatele, že i přes oficiální otevřenost mexických hranic se zejména na mezinárodním letišti v Mexico City množí případy nevpuštění do země, a to i pro cestovatele, kteří prokáží místo svého pobytu a prostředky na něj. Důvodem je pravděpodobně stále vzrůstající křivka případů Covid-19 v Mexiku a obavy mexických orgánů z dalších vln nákaz. Doporučujeme proto cestování do Mexika omezit na skutečně klíčové a nezbytné důvody (návštěva manžela/manželky či dětí, zdravotní důvody, zásadní pracovní aktivity, návazný let pro návrat do ČR apod.), které zároveň budete moci prokázat písemnými dokumenty při vstupu!!

Zvláště pro zaměstnance firem, ale i pro další cestovatele, přikládáme bližší informace o podmínkách vstupu:

Je nutno před příletem vyplnit on line formulář, který naleznete zde:  https://afac.hostingerapp.com/

Dle oficiálních stránek mexického Migračního institutu INAMI je zapotřebí v tištěné podobě (ve většině případů neexistuje možnost předložit podpůrnou dokumentaci v telefonu či tabletu) předložit:
1) Platný pas s minimální platností ke dni opuštění Mexika, tzn. občan ČR může opustit Mexiko i v poslední den platnosti pasu - ovšem nedoporučujeme
2) Na palubě letadla před přistáním je zapotřebí vyplnit migrační formulář (osobní údaje, číslo pasu, číslo letu, místo ubytování atd.)
3) Předložit zpáteční letenku (max doba pobytu 180 dní jako turista či jako zaměstnanec české či zahraniční firmy - tento zaměstnanec však nesmí být placen mexickou stranou)
4) Podpůrná dokumentace

  • Doklad o zajištěném ubytování (rezervace hotelu, souhlas majitele nemovitostí s ubytováním či obdobná forma dokladu o zajištěném ubytování)
  • Dopis mateřské, dceřiné či zahraniční společnosti, ve které se uvádí, že tato osoba je vyslána z důvodu poskytnutí pracovní/odborné praxe na území Mexika a tato společnost zaměstnanci vyplácí mzdu mimo území Mexika.
  • Doporučuje se i předložení platového výměru (či výpisu z účtu) nebo uvedení ve zvacím dopise skutečnost, že vysílací společnost bude hradit veškeré náklady spojené s ubytováním, stravou, dopravou a zdravotním pojištění.

Tato podpůrná dokumentace musí být ve španělštině.

Ačkoli není oficiálně vyžadováno, doporučujeme předložení cestovního zdravotního pojištění pokrývajícího i případnou hospitalizaci kvůli COVID-19. Stejně tak doporučujeme mít s sebou platný negativní výsledek testu PCR ne starší 72 hodin, ačkoli není povinný - řada aerolinek a hotelů jej vyžaduje.


Každý vyslaný zaměstnanec či cestovatel musí mít v tištěné podobě připravenou kompletní výše uvedenou dokumentaci. Neexistuje možnost, že by jeden z členů skupiny měl u sebe dokumentaci všech ostatních. Upozorňujeme, že v případě nevpuštění do země je cizinci na dobu zadržení na letišti před nastoupením do repatriačního letu většinou zabaven mobil.  

Ačkoli vstup do Mexika je stále relativně málo omezen, každým dnem se mění jak intenzita kontrol a podmínek vstupu na letištích, tak existující letecká spojení.  Každý z federálních států Mexika upravuje podmínky a opatření na svém území dle svých pravomocí, většina z nich však radikálně omezila pohyb osob na veřejnosti, zakázala konání veřejných akcí a pozemní cesty automobilem pro cizince jsou omezeny pouze na případy, kdy cizinec směřuje na nejbližší letiště za účelem návratu do své země. Uzavřeny jsou většinou restaurace, bary a obchody kromě potravin a lékáren, hotely fungují v omezené kapacitě a s povinnými opatřeními.


3. DOPRAVA:
V této chvíli létá mezi Mexikem a Evropou několik leteckých společností, ovšem lety jsou často rušeny a přeskupovány - blíže viz příslušný článek na našem webu. Na letištích probíhají zdravotní kontroly přijíždějících pasažérů, při příznacích jsou tito okamžitě směřováni do karantény ve vybraných nemocničních zařízeních pro další testy a případnou léčbu.Vzhledem k tomu, že většina populace stále riziko nákazy podceňuje a v řadě federálních států není nošení ochranných pomůcek povinné, vřele nedoporučujeme používat jakoukoli veřejnou dopravu včetně taxíků. Dále upozorňujeme na existující a každým dnem nově přijímaná opatření omezení pozemní dopravy v mnoha federálních státech - a to jak uvnitř měst, tak mezi nimi. Některá města a oblasti jsou stále de facto uzavřeny, na silnicích dalších oblastí operují kontrolní hlídky, kterým je třeba prokázat důvod přesunu.


4. OPATŘENÍ:

Probíhá stupňování opatření dle čtyřstupňového semaforu (od červené přes oranžovou, žlutou k zelené). Aktuálně je přibližně polovina států na oranžovém stupni, trochu méně na žlutém, několik i v červeném. Hlavní město Mexico City je v červené barvě a zatím se zdá, že v ní zůstane i v příštích týdnech (pravděpodobně minimálně až do konce ledna 2021), což stále znamená výrazné omezení ekonomických i sociálních aktivit.  Uzavřeny jsou ve většině případů stále školy, muzea, galerie, lázně, bary, diskotéky, divadla, kina, zoologické zahrady či sportovní centra, v oranžových zónách se opatrně uvolňují některé aktivity dle rozhodnutí příslušného guvernéra. Trvá doporučení vlády všem, kdo nutně nemusí jít fyzicky do práce, pracovat z domova. Povinná či "silně doporučená" (dle rozhodnutí konkrétního federálního státu) domácí karanténa se vztahuje i na všechny obyvatele starší 60 let, či osoby s dýchacími potížemi, cukrovkou, vysokým tlakem. Veřejná doprava byla v hlavním městě zásadní měrou omezena, z provozu metrobusu a metra bylo vyřazeno více než 20% všech stanic. 

Vláda zavedla speciální informační linku 800-0044-800 , kde lze (ve španělštině) získat aktuální informace k situaci v Mexiku a v pohovoru s lékařem ověřit, zda je třeba, aby volající vyhledal lékařskou péči.V případě podezření na coronavirus (COVID-19) a projevení symptomů na našich webových stránkách uvádíme seznam nemocnic, kde provádí testy.


5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Veškeré vládní informace ke Covid-19 v Mexiku včetně telefonních čísel v jednotlivých státech, preventivních opatřeních i denně aktualizované statistiky lze nalézt na jednotné webové stránce:

https://coronavirus.gob.mx/