español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19: Informace o situaci v ČR a podmínkách návratu

Sledujte aktuální informace z ČR

V důsledku velmi špatné epidemiologické situace stále platí v ČR krizová opatření, kterými se omezují podmínky vstupu i volný pohyb osob na území celé ČR.

Pro bližší informace k podmínkám cestování v urgentních případech kontaktujte call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR: +420 222 264 222

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_02_17_mzv_vylepsuje_informacni_call_centrum.html

Režim návratu do ČR

Dle Usnesení vlády platného ode dne 5. 2. 2021 patří Mexiko, Guatemala, Belize, Honduras, Salvador a Nikaragua do zemí s nejvyšším rizikem nákazy (tmavě červená barva)!!! 

Všechny osoby (včetně občanů ČR),  které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států v tmavě červené barvě, jsou povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře:  https://plf.uzis.cz/

  2. absolvovat RT-PCR test (ne starší než 72 hodin) nebo antigenní test (ne starší 24 hodin) před započetím cesty (tj. před nástupem do letadla, autobusu atd.) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho výsledku. Toto potvrzení musí cestující neprodleně po vstupu na území ČR předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Potvrzení o výsledku testů a vyplnění Příjezdového formuláře budou kontrolovány již před nástupem do letadla.

  3. povinně po vstupu na území ČR dodržet karanténu (samoizolaci) v délce minimálně 5 dní. Karanténu nelze přerušit z důvodu cesty do zaměstnání!!!

  4. Nejdříve 5 dnů po příjezdu (tj. nejdříve 6. den) a nejpozději 14 dní po příjezdu na území ČR se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu a výsledek neprodleně předložit krajské hygienické stanici příslušné podle místa pobytu uvedeného v Příjezdovém formuláři. Karanténa bude ukončena pouze po obdržení negativního výsledku PCR testu.

  5. Po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov respirátory nebo obdobné prostředky (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).

  6. V případě pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 méně než 14 dnů před plánovaným vstupem na území ČR platí:

         a) povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce.

          b) povinnost informovat neprodleně po vstupu do ČR zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Níže najdete detailní informace příslušných opatření.

Pro bližší informace prosím také sledujte níže uvedené užitečné webové stránky českých institucí: 

1)  Aktuální opatření Vlády ČR:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

2) Aktuální cestovní doporučení naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

3) Informace o detailních podmínkách pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

4) Aktualizované informace ohledně vývoje pandemie v ČR včetně situace v jednotlivých krajích a aktuálně platných Ochranných opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz

 

Nutnost prokázat se testem PCR při tranzitu v Evropě

Upozorňujeme na velmi rychle a opakovaně se měnící podmínky různých leteckých společností (KLM, Air France apod.) ohledně tranzitu v daných zemích při cestě z a návratu do ČR. Vždy se informujte také u své letecké společnosti, abyste se vyhnuli nevpuštění na palubu!!

Vstup do ČR pro cizince

Do ČR je pro cizince možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech.

Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. Porušení zákazu bude pokutováno.

Dle Usnesení vlády platného počínaje dnem 5. 2. 2021 patří Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Salvador a Nikaragua do zemí s největším rizikem nákazy (tmavě červená) a důvody vstupu pro cizince jsou zásadně omezeny na nezbytné případy (návštěva nezletilých dětí apod.). Osobám, které do ČR z nezbytně nutných důvodů přicestují z jiných zemí než zemí s nízkým rizikem nákazy covid-19 připomínáme povinnost důsledně dodržet karanténní opatření, spočívající ve vyplnění příjezdového formuláře před cestou a absolvování testu na covid-19 ne více než 48 hodin před nástupem do letadla, povinná 5tidenní karanténa ukončená PCR testem.

 

Podmínky vstupu od 5.4.2021 (PDF, 196 KB)

Seznam zemí dle rizika nákazy (PDF, 245 KB)