español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19: Informace o situaci v ČR a podmínkách návratu

Sledujte aktuální informace z ČR

Vláda ČR od 5. 10. 2020 vyhlásila nouzový stav. Detailní informace o jednotlivých opatřeních lze nalézt na webu Vlády:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#omezeni_hromadnych_akci

 

Režim návratu do ČR

Od 21.9.2020 platí nové Ochranné opatření - pamatujte, že Mexiko a země Střední Ameriky NEFIGURUJÍ NA SEZNAMU BEZPEČNÝCH ZEMÍ!!!

PŘED VSTUPEM - Hlášení příjezdu na území ČR hygienické stanici

Všechny osoby (včetně občanů ČR) s výjimkou stanovených kategorií (pracovníků mezinárodní dopravy, občanů EU a cizinců s trvalým či dlouhodobým pobytem v EU, kteří tranzitují přes ČR do 12 h, diplomatů a úředníků mezinárodních organizací registrovaných u MZV při pobytu na území do 14 dnů a dětí do 5 let věku), které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19, jsou nově podle bodu I./2. ochranného opatření povinny:

  1. před vstupem na území ČR oznámit tuto skutečnost příslušné krajské hygienické stanici vyplněním elektronického Příjezdového formuláře:  https://plf.uzis.cz/

  2.  předložit oznámení při hraniční nebo pobytové kontrole; a

  3. bezodkladně (nejpozději však do 5 dnů od vstupu na území ČR) se na území ČR podrobit na vlastní náklady RT-PCR testu.

PO VSTUPU - Zákaz volného pohybu

Zákaz volného pohybu osob, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID‑19, na celém území ČR s výjimkou explicitně vyjmenovaných cest v bodě II. ochranného opatření je nutné nově dodržovat buď po celou dobu pobytu na území, po dobu trvání karanténního opatření nebo po dobu alespoň 10 dnů od vstupu na území ČR.

Pro bližší informace prosím sledujte níže uvedené užitečné webové stránky českých institucí: 

1) Aktuální cestovní doporučení naleznete na webu Ministerstva zahraničních věcí:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_04_25_rozcestnik_informaci_k_cestovani.html

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

2) Informace o detailních podmínkách pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR:

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

3) Aktualizované informace ohledně vývoje pandemie v ČR včetně situace v jednotlivých krajích a aktuálně platných Ochranných opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR:

https://koronavirus.mzcr.cz/

 4) Informace k případným dopravním omezením naleznete na webu Ministerstva dopravy:

 https://www.mdcr.cz/Mimoradna-opatreni-v-doprave?lang=en-GB