español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Novela zákona o cestovních dokladech

Od 1. února roku 2016 vstupuje v platnost novela o cestovních dokladech, která oproti dřívějšímu stavu přináší následující hlavní změny:

  • zrušení vydávání cestovního pasu „BLESK“ bez strojově čitelných údajů (pozor, nezaměňovat s vydáváním náhradního cestovního dokladu – ten bude i nadále zastupitelským úřadem vydáván);
  • rozšíření okruhu osob oprávněných k převzetí cestovního pasu (občan starší 15 let, zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče, opatrovník a z důvodu zvláštního zřetele rovněž zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele);
  • umožnění převzetí cestovního pasu žadatelem nebo jinou oprávněnou osobou u honorárního konzula v zahraničí nebo u příslušné obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele v ČR (žadatel při podání žádosti o biometrický pas na ZÚ uvede, že by měl zájem o zaslání vyhotoveného pasu na honorární konzulát, tudíž uhradí poplatek za pas již při náběru žádosti). Po vyhotovení pasu a jeho doručení na ZÚ z ČR pracovníci konzulárního úseku žadatele neprodleně o této skutečnosti informují a vyzvou jej k úhradě nákladů na přepravu pasu na HK, jakož i k předplacení dopravy původního pasu s prošlou platností a další související dokumentace zpět na ZÚ.