español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřovací agenda

Ověřování

Cizozemské doklady určené k použití pro ČR musí být ověřeny apostilní doložkou (seznam zemí vydávajích apostilu) nebo vyšším ověřením Ministerstva zahraničí a v případě dokumentu země nevydávající apostilu superlegalizací velvyslanectvím ČR v Mexiku. Poplatek za superlegalizaci činí 600,- Kč; poplatek za superlegalizaci dokladů nutných pro zápis matričních událostí v cizině do Zvláštní matriky v Brně činí 300,- Kč.

Cizojazyčné doklady musí být přeloženy do českého jazyka a správnost překladu ověřena velvyslanectvím. Ověření správnosti předloženého překladu činí 300,- Kč za každou i započatou stránku formátu A4 a menší překladu. Ověření správnosti předloženého překladu, jde-li o doklad určený pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně, činí 150 ,- Kč za každou i započatou stránku formátu A4 a menší překladu.

Doklad pocházející z ČR určený pro použití v zahraničí musí být oveřen apostilní doložkou a překladem do španělského jazyka. Ověření správnosti překladu provede velvyslanectví nebo soudní tlumočník v ČR. Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech určených k použití v cizině (apostila) stojí 100,- Kč a je nutné ho vyžádat na Ministerstvu zahraničí ČR v Praze.

Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu nebo uznání podpisu za vlastní za každý podpis činí poplatek 250,- Kč.