español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Uzavření sňatku na velvyslanectví ČR

Občan České republiky může mimo území republiky uzavřít manželství také před diplomatickou misí. Sňatek může být uzavřen mezi dvěma občany ČR nebo mezi občanem ČR a příslušníkem jiného státu.

V případě zájmu o uzavření manželství před zastupitelským úřadem ČR je nutno předložit následující dokumenty:

1) rodný list (v případě občana jiného státu: rodný list s Apostille a ověřeným překladem do českého jazyka),

2) doklad o státním občanství (např. cestovní doklad),

3) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (v ČR je vydáváno Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, v případě občana jiného státu je vyžadován obdobný dokument),

4) potvrzení o osobním stavu a místu pobytu (je-li státem, jehož je snoubenec občanem, vydáván),

5) pravomocný rozsudek o rozvodu předešlého manželství/partnerství, případně úmrtní list zemřelého manžela/partnera.

Doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka a odpovídajícím ověřením (Apostille nebo superlegalizací). Před uzavřením manželství vyplní snoubenci předepsaný tiskopis "Dotazník k uzavření manželství", který snoubencům poskytne zastupitelský úřad.

V případě dotazů se obracejte na: consulate_mexico@mzv.cz nebo ne telefonní linku Konzulárního úseku: +52 55 5531 2777.