español  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace pro cizince

Občané Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru a Nikaraguy nepodléhají vízové povinnosti pro krátkodobé a nevýdělečné pobyty do 90 dnů. Nicméně občané všech uvedených států podléhají vízové povinnosti, pokud má doba jejich plánovaného pobytu překročit období 90 dnů. Občané Belize však podléhají vízové povinnosti i pro krátkodobé a nevýdělečné pobyty (jako např. turistika).

Vízové informace - podání žádosti

K podání žádosti o vízum pro občany Mexika, Guatemaly, Hondurasu, Salvadoru, Belize a Nikaraguy je místně příslušný ZÚ Mexiko. Velvyslanectví ČR v Mexiku nezastupuje žádný jiný členský stát EU ve vydávání schengenských víz.

Pro sjednání schůzky za účelem přijetí žádosti o vízum je bezpodmínečně nutné se předem objednat prostřednictvím e-mailu consulate_mexico@mzv.cz.

Rádi bychom Vás upozornili na Vyhlášku 429/2010 Sb., která stanoví, že občané těchto států (s výjimkou Belize) mohou podat žádost o udělení víza na jakémkoliv jiném ZÚ ČR na světě – příklad: honduraský student se chystá studovat v ČR, na území ČR může přicestovat a pobývat bez víza po dobu 90 dní. Během této doby si může zažádat o udělení víza např. na ZÚ ČR Bratislava, Berlín či Vídeň. Při podání žádosti je potřeba mít u sebe všechny náležitosti a počítat s lhůtou na vyřízení, která je 60 dnů, přičemž nelze dopředu zaručit, že daný úřad bude mít disponibilitu pro přijetí žádosti včas.

Velvyslanectví České republiky v Mexiku v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) Zákona č.326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto zastupitelském úřadu, aby spolu se žádostí o dlouhodobé vízum/pobyt předložili doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem a dále stejný doklad vydaný státy, ve kterých žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává. V případě Mexika je třeba u plnoletých žadatelů předložit jak výpis federální, tak státní. 

Užitečné informace pro středoamerické studenty

Na pokyn Ministerstva Vnitra ČR již není nadále možné udělovat výjimky z osobní přítomnosti při podání žádosti o udělení víza. Žádost není možné pouze zaslat na zastupitelský úřad, ale žadatel se musí osobně dostavit k zahájení vízového procesu.

Mapa pracovišť odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR: 

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx 

Informační publikace pro cizince: 

http://www.mvcr.cz/clanek/informacni-publikace-pro-cizince.aspx

 

Změny při podání víza počínaje 31.7.2019

thumb_visa_02

Na základě Parlamentem ČR schválené novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme informovat o změnách, které… více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů. více ►

Informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů. více ►

Zaměstnanecká a Modrá karta

Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Žádost o udělení Zaměstnanecké nebo Modré karty se podává vždy a pouze osobně na Zastupitelském úřadě. více ►

Sazebník vízových poplatků

Správní poplatky jsou vybírány pouze v mexické měně, dle přepočtu platného kursu na daný měsíc. Zjistěte si proto aktuální kurz pro daný měsíc. ZÚ Mexiko vybírá poplatky pouze v hotovosti. více ►