español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Obecné informace k podání žádosti o schengenské (krátkodobé) vízum

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle 90 dnů.

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela vízového kodexu. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže.

 • dochází k drobným změnám ve formuláři žádosti o schengenské vízum – aktuální formuláře si lze stáhnout níže

 • zavádí se vyšší poplatek za podání žádosti o schengenské vízum – 80 euro, naopak děti ve věku 6 – 12 let hradí poplatek pouze 40 euro

 • žádost lze podat do 15ti dnů před cestou; bude-li podána později, konzulát má pravomoc ji odmítnout

 • lhůta pro posouzení žádosti zůstává 15 dnů, lze ji ale již prodloužit pouze jedenkrát, a to na 45 dnů (doposud šlo o prodloužení o 30, resp. 60 dnů)

 • nově se upravují podmínky, za kterých lze udělit víza pro více vstupů - pro bližší informace prosím kontaktujte Konzulát

 • nově jsou popsány facilitace pro rodinné příslušníky občanů EU - pro bližší informace prosím kontaktujte Konzulát

Schengenské vízum se uděluje pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní vízum. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR. Další informace lze nalézt na webových stránkách MZV.

V případě zamítnutí žádosti je žadateli osobně předáno odůvodnění a poučení o možnosti podání žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza.

K žádosti se předkládá:

 • formulář (lze vyplnit elektronicky)
 • cestovní doklad
 • 2x barevná fotografie 3,5 x 4,5 cm
 • biometrické údaje – otisky prstů (nutná osobní přítomnost žadatele staršího 12 let)
 •  poplatek – 80 / 40 EUR (vybírá se v hotovosti, ekvivalent v mexických pesech)
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel cesty  - Co doložit pro můj účel cesty: http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/index.html
  • ubytování
  • finanční prostředky
  • záměr opustit území ČR /schengenského prostoru (rezervace letenek)
 • cestovní zdravotní pojištění

přílohy

Visa Schengen EN 39 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.1.2020

Visa Schengen ČJ 40 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.1.2020

Visa Schengen ES 40 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 23.1.2020