español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k podání žádosti o dlouhodobé vízum nebo o povolení k dlouhodobému pobytu

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů.

Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem. Žádost o udělení dlouhodobého víza a dlouhodobého pobytu se podává vždy a pouze osobně na Zastupitelském úřadě.

Dlouhodobé vízum se uděluje jako vícenásobné s dobou platnosti nejvýše 1 rok.

Dlouhodobé vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu se uděluje za účelem převzetí povolení k dlouhodobému (i trvalému) pobytu s dobou platnosti 60 dnů.  Po příjezdu na území ČR cizinec na příslušné pobočce Ministerstva vnitra požádá o vydání příslušného povolení k dlouhodobému (či trvalému) pobytu.

Náležitosti žádosti:

 • formulář
 • cestovní doklad (pas)
 • biometrické údaje – otisky prstů
 • poplatek
 • podpůrné doklady prokazující
  • účel pobytu - Co doložit pro můj účel pobytu: http://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx
  • ubytování
  • finanční prostředky
 • cestovní zdravotní pojištění
 • rejstřík trestů domovské země s apostilní doložkou

Náležitosti žádosti nesmí být starší než 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričních dokladů a fotografie, odpovídá-li aktuální podobě. Podpůrné doklady a doklad o cestovním zdravotním pojištění musí být předloženy v českém jazyce nebo úředním překladu do českého jazyka. Na úřední dokumenty se může vztahovat požadavek na vyšší ověření.

Rozhodnutí o vízu

O udělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu rozhoduje Ministerstvo vnitra. Lhůty pro vyřízení se liší podle typu víza a účelu pobytu.

Neudělení víza

V případě neudělení dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému (trvalému) pobytu lze podat odvolání přímo Ministerstvu vnitra, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení informace o neudělení. Ministerstvo vnitra odvolání posoudí ve lhůtě 60 dnů.

přílohy

Formulář - Dlouhodobý pobyt 814 KB PDF (Acrobat dokument) 25.5.2016

Formulář - Dlouhodobé vízum 519 KB PDF (Acrobat dokument) 25.5.2016