español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sazebník vízových poplatků

Správní poplatky jsou vybírány pouze v mexické měně, dle přepočtu platného kursu na daný měsíc. Zjistěte si proto aktuální kurz pro daný měsíc. ZÚ Mexiko vybírá poplatky pouze v hotovosti.

Poplatek je hrazen za podání žádosti, nikoli za udělení víza.

Mezi státy Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonie, Moldavsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a Evropským společenstvím jsou uzavřeny Dohody o usnadnění udělování víz, jejichž obsahem je mimo jiné snížení vízového poplatku na 35 EUR.

Upozornění:

Děti od 6 let do 12 let hradí vízový poplatek za vízum k pobytu do 90 dnů ve výši 35 EUR.

Od vízových poplatků jsou osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. rodinní příslušníci občana členského státu Evropské unie nebo občana státu, který je vázán Smlouvou o Evropském hospodářském prostoru anebo občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropským společenstvím, a to bez ohledu na jejich státní příslušnost,
  2. děti mladší 6 let,
  3. držitelé diplomatických, služebních, úředních a zvláštních pasů,
  4. žáci, studenti, postgraduální studenti a doprovázející učitelé, kteří podnikají cesty za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání,
  5. výzkumní pracovníci z tzv. třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu, jak je vymezeno v doporučení Evropského parlamentu a Rady č. 2005/761/ES ze dne 28. září 2005 pro usnadnění vydávání jednotných víz členskými státy pro krátkodobý pobyt výzkumných pracovníků ze třetích zemí, kteří cestují v rámci Evropského společenství za účelem provádění vědeckého výzkumu,
  6. zástupci neziskových organizací do věku 25 let, kteří se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

Od vízových poplatků mohou být osvobozeny následující kategorie žadatelů:

  1. děti ve věku od 6 let do 12 let,
  2. osoby ve věku do 25 let, které se účastní seminářů, konferencí, sportovních, kulturních nebo vzdělávacích událostí organizovaných neziskovými organizacemi.

U kategorií osob, které mohou být osvobozeny od vízového poplatku, záleží na posouzení zastupitelského úřadu, zda  poplatek vybere.