español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Změny při podání víza počínaje 31.7.2019

Na základě Parlamentem ČR schválené novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, si Vás dovolujeme informovat o změnách, které nabydou účinnosti dnem 31. července 2019.

Řízení zahájená před 30. červencem včetně se řídí podle stávajícího znění ZPC a Správního řádu.

Klíčovou procesní změnu přináší § 168 odst. 2 ZPC, podle kterého lze podání ŽOV na konzulátu učinit pouze v listinné podobě. Toto ustanovení ruší možnost přijímat jakýkoli podpůrný dokument k žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt datovou schránkou, tedy ruší dosavadní možnost přijímat potvrzení o ubytování u studentů datovou schránkou.

Veškeré náležitosti k žádosti o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt musí být opatřeny příslušnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána, jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Pokud žadatel ani na výzvu nepředloží úředně ověřený překlad podpůrného dokumentu do českého jazyka, hledí se na tento dokument, jako by nebyl předložen.

Na udělení dlouhodobého víza není právní nárok.

Další výraznou změnou jsou správní poplatky, které úřad bude vybírat při přijetí žádosti o dlouhodobé vízum či dlouhodobý pobyt počínaje dnem 31. července 2019. Upozorňujeme, že zastupitelský úřad ČR v Mexico City přijímá pouze hotovost, a to v měně mexické peso (MXN).

 

Výše poplatků za přijetí žádosti nyní činní:

- přijetí žádosti o dlouhodobé vízum (vč. účelu studium): 2.500 Kč

- přijetí žádostí o vydání povolení k pobytu: 2.500 Kč

- přijetí žádosti o vydání Zaměstnanecké karty: 5.000 Kč

- přijetí žádosti o vydání Modré karty: 5.000 Kč

- podání žádosti o udělení dlouhodobého víza / podnikání: 5.000 Kč

 

Cena v MXN se mění každý měsíc na základě konzulárního kurzu MXN. V případě zájmu o přesnou cenu za daný měsíc v MXN vás žádáme o zaslání dotazu na consulate_mexico@mzv.cz. (Příklad: Směnný konzulární kurz CZK-MXN za měsíc červenec 2019: 1,166 CZK = 1 MXN)

Pakliže student obdržel univerzitní stipendium, jeho žádost je osvobozena od správního poplatku ve výši 2 500 Kč. Samoplátci hradí plnou výši správního poplatku.