español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Fernando Reyes Palencia
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický výhled zemí Střední Ameriky 2019 a příležitosti pro české firmy

Země Střední Ameriky nabízejí mnoho investičních a exportních příležitostí, a to zejména v Guatemale, Hondurasu a Salvadoru, které si udržují setrvalý ekonomický růst a potřebují moderními stroji zlepšit produktivitu farmářů či textilního průmyslu, což jsou sektory, na nichž jsou ekonomiky těchto zemí závislé. V Guatemale i Belize se snaží investory nalákat na cestovní ruch. Problémy Belize však může způsobit vysoké zadlužení státu. Nikaragua kvůli aktuálním potížím není ideální zemí pro obchod.

Guatemala

Ekonomika největší středoamerické země očekává v roce 2019 růst ve výši 2,9 %, podobně jako v roce 2018, přičemž míra inflace se bude pohybovat okolo 3,9 %. Obecně lze říci, že makroekonomické ukazatele jsou stabilní: země udržuje setrvalý růst, veřejný dluh odpovídá 25 % HDP. Obecnými problémy jsou špatná energetická infrastruktura, korupce a nízká míra veřejných investic (pouze 2,7 % HDP), která nesplňuje sociální požadavky země a nízká kvalifikace pracovních sil spojená s vysokou mírou nezaměstnanosti.

Právě to ale může být příležitostí pro zahraniční investice, které Guatemala vyhledává a jež v roce 2018 dosáhly hodnoty 761 mil. USD, a to zejména v oblasti cestovního ruchu, zemědělství, inovativních klientských služeb a textilního průmyslu, kde se samozřejmě uplatní se svými produkty i čeští exportéři. Tato odvětví mají dle dosavadního vývoje potenciál růstu také v následujících letech. Pro investora je důležité, že na trh práce každý rok vstupuje přibližně 200 000 lidí, přičemž GT populace je výjimečná tím, že je velmi mladá – téměř polovině obyvatel je pod 30 let.

Honduras

Předpokládá se, že vláda bude i v roce 2019 upřednostňovat fiskální konsolidaci. Růst HDP se očekává ve výši 3,4 %, tedy podobně jako v roce 2018, míra inflace se bude pohybovat okolo 4,6 %. Dluh země zůstává na rozvojovou zemi vysoký a výhled není příliš pozitivní, do roku 2023 by měl činit 45,5 % HDP. Potenciál ekonomického růstu země je ovlivněn vysokou mírou chudoby, jíž se vláda snaží snižovat, nedostatkem kvalitní pracovní síly a bezpečností. Mírný růst zaznamená sektor služeb, zatímco cestovní ruch čeká vzhledem k nepříznivé bezpečnostní situaci mírný pokles.

Ekonomická výkonnost bude závislá tak jako v předchozích letech na situaci obchodních partnerů - země má silné obchodní a investiční vazby s USA. Přímé zahraniční investice v roce 2018 stouply o téměř 5 %, přičemž investice z EU v zemi činily za loňský rok 135,7 mil. USD. Nejatraktivnějšími oblastmi investic jsou služby, modernizace továren (zejména textilních a na autodíly) a zemědělských strojů, sdělovací technika a infrastruktura (zejm. energetická).

Salvador

Ekonomický stav země bude do určité míry ovlivněn výsledkem prezidentských voleb, které proběhnou začátkem února 2019, protože až po nich bude schvalován státní rozpočet. Růst HDP se očekává ve výši 2,3 %. Ani vývoj zadlužení země není pozitivní, bude se pohybovat kolem 70 % HDP. Salvadoru pomáhají s cizoměnovými rezervami remitence, které budou i nadále představovat téměř jednu pětinu HDP. Ekonomice Salvadoru jistě pomůže přijetí do Zóny bezcelního obchodu, která funguje mezi Guatemalou a Hondurasem.

Ekonomika se spoléhá na vývoz kávy, cukru, textilu a oděvů, ale i zlata, etanolu, chemikálií a překvapivě i elektřiny. V těchto sektorech se tedy mohou uplatnit jak čeští exportéři nabízející zvýšení efektivity za nízkou cenu, tak i investoři, kteří se chtějí přidat k trendu každoročního vzestupu zahraničních investic v zemi. Největším investorem v zemi je USA, ale ani evropské investice nejsou zanedbatelné a dosahují 1 063 mil. USD.

Belize

Ekonomika tohoto karibského státu by měla růst tempem 2,1 % HDP, míra inflace se bude pohybovat okolo 1,9 %. I pro rok 2019 je předpovězeno zvyšování státního dluhu, který bude představovat 95,5 % HDP, což činí ekonomiku velmi zranitelnou, stejně jako nedostatečná infrastruktura a klimatické změny. Nezaměstnanost se bude pohybovat okolo 11,5 %, což je o 2 % více než v roce 2018 a vytváří tak tlak na zlevňování (už tak levné) pracovní síly.

Silná by měla zůstat odvětví zemědělství (důležitý i nadále bude vývoz cukru a banánů) a cestovního ruchu (zejména díky bohatším turistům z USA, jichž zemi navštíví cca 450 000 každý rok). Právě cestovní ruch v roce 2018 zaznamenal rekordní výkonnost, a může se jednat o velmi atraktivní investici. Další investiční příležitosti v Belize se nabízejí v oblastech zdravotnictví, zemědělství, infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie. Vláda se snaží být k investorům velkorysá a zavedla až 100% osvobození od daní z dovozu investičního majetku a surovin. V zemi se uplatní i exportéři s levnými technologiemi přinášejícími zvýšení produktivity zemědělské výroby.

Nikaragua

Již skoro rok probíhající politická a socioekonomická krize bude mít i v roce 2019 neblahý vliv na ekonomickou situaci. Pokles HDP v roce 2018 byl 4 %, v tomto roce se očekává další snížení o nejméně 1 %, přičemž míra inflace bude atakovat 10 %. Největší pokles se dá očekávat v odvětví cestovního ruchu a komerční činnosti, což zvýší už tak vysokou míru nezaměstnanosti v zemi (6 %). Tváří v tvář ekonomické krizi zhoršené sankcemi USA (a výhledově možná i dalších zemí) není momentálně Nikaragua perspektivní zemí pro české firmy.

Autoři: Petr Manoušek, diplomat pro přiakreditované země, Martina Saitlová, stážistka, Velvyslanectví ČR v Mexiku