español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Investiční prostředí v Guatemale

Guatemala je největší ekonomikou ve střední Americe, je hlavním ekonomickým partnerem Spojených států amerických a nadále usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti, podporuje zahraniční investiční investice a pracuje na legislativních reformách, jež mají zajistit ekonomický růst.

Guatemala je také atraktivní destinací pro zahraniční investory. Více než 200 společností ze Spojených států amerických a dalších států investovaly v Guatemale, zejména proto, že čerpaly z výhod, které poskytuje U. S.-Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement (DR-CAFTA). Jedná se o dohodu o volném obchodu mezi Středoamerickými státy, Karibskými státy a USA, která zajišťuje otevřenost trhů, ochranu investic a přehlednější právní rámec. Také disponuje dohodou o přidružení s Evropskou unií (tzv. Asociační dohoda), která zahrnuje volný obchod.

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2015 v Guatemale celkové hodnoty 13,184 miliardy USD, což je o 1,208 miliardy USD více v porovnání s rokem 2014. Odvětví, do kterých bylo investováno, jsou zejména: zemědělství, energetika, obchod, výrobní sektor a těžba.

Guatemalská státní agentura Invest in Guatemala (http://www.investinguatemala.org/) poskytuje podporu potenciálním zahraničním investorům tím, že nabízí kompletní informace, koordinuje zahraniční styky a zajišťuje potřebná doporučení. Služby jsou k dispozici všem investorům bez omezení.

Nejvíce jsou podporovány investice v následujících sektorech: lesnictví, textilní průmysl, gastronomie, infrastruktura, těžební průmysl, energetika a ropné produkty a cestovní ruch. Perspektivní obory pro české firmy by mohly být především energetika (obnovitelné zdroje - solární panely, větrné a vodní turbíny), vodohospodářství (čističky vod a zpracovávání odpadů), zdravotnictví (lékařské přístroje, medicínský materiál), obranný průmysl či strojírenství (autodíly).

Mezinárodní investoři musí ovšem často čelit problémům, jako je nepřehledný právní systém, regulace, nekonzistentní soudní procesy, byrokratické překážky a korupce, která znesnadňuje investování v Guatemale.

Pro lepší orientaci guatemalská vláda vytvořila webové stránky, jež jsou užitečné pro obeznámení se s místními zákony, upřesňují požadavky a postupy při registraci zahraničních investic: http://asisehace.gt/.

Hodnocení Guatemaly v globálních ekonomických indexech:

Podle Heritage Economic Freedom Index 2016 dostala Guatemala z celkového počtu 100 bodů 61,8, což ukazuje nárůst oproti roku 2015 o 1,4 %. Toto zlepšení bylo podpořeno svobodou obchodu, monetární svobodou a svobodou podnikání. Podle Economic Freedom Index Guatemala získala 28 bodů z celkového počtu 100. Dle Corruption Perceptions index získala 28 budů ze 100. Dle Transparency International’s Index 2015 se Guatemala umístila na 123 z celkového počtu 168 zemí. Dle The World Bank’s Doing Business 2016 byla Guatemala 81 ze 189 zemí, stejně jako v roce 2015. Zlepšení proběhlo ve dvou oblastech, tj. placení daní a zahraniční obchod. V dalších oblastech problémy přetrvávají a volají po zlepšení a to zejména v ochraně menšinových investorů, řešení insolvence či uzavírání smluv. Dle World Economic Forum’s Global Competitiveness Index zůstává Guatemala na stejném místě jako v roce 2015 (78 z 140). Co se týče vývoje na finančním trhu, došlo v Guatemale k výraznému zlepšení. V organizovaném zločinu a obchodu s drogami spojeným s násilím se však nachází na 138 místě.

 

Petra Krejčová, ALL pro přiakreditované země, ZÚ Mexiko