español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Střední Amerika: Investice do zelené energie - šance pro české technologie?

Středoamerické země díky vládním iniciativám a doposud nevyužitému potenciálu představují zajímavou příležitost pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Všechny země Střední Ameriky kompletují studie a plánují nové projekty, jsou otevřeny i návrhům přímo od firem, jež by chtěly na jejich území investovat. V Nikaragui bylo schváleno 53 mil. USD na elektrifikaci země, El Salvador plánuje nové projekty za 7 mil. USD. Honduras je lídr regionu v oblasti solárních elektráren, v nichž je díky výhodným podmínkám zainvestováno 1,6 mld. USD. V Guatemale jsou plánovány 3 elektrárny za 24 mil. USD.

Zelená energie (ilustrační obrázek)

Zelená energie (ilustrační obrázek)

Vlády zemí Střední Ameriky se snaží pomocí pobídek v podobě zvýhodněných fiskálních podmínek přilákat nové investory a dosáhnout tak transformace energetického mixu, velká část elektrické energie je totiž v současné době získávána z biomasy či fosilních paliv. Především v důsledku demografického růstu stoupne podle dat Mezinárodní energetické agentury spotřeba energie ve Střední Americe o 120 % mezi lety 2011 a 2030, což bude vyvíjet další tlak na výrobu a přenos elektřiny.

Nikaragua

Nikaragujský parlament schválil v prosinci 2017 tři půjčky (od Meziamerické rozvojové banky, OPEC a Japonské agentury pro mezinárodní spolupráci) v celkové výši 53 mil. USD. Získané fondy budou využity k elektrifikaci karibského pobřeží, konstrukci čtyř mostů, které propojí pacifickou a karibskou část země, a k obecnému posílení elektrické sítě. Tento krok navazuje na další půjčky schválené v minulém roce, pomocí kterých jsou budovány solární elektrárny v odlehlých částech státu. Dále bylo i schváleno prodloužení zvýhodněných finančních podmínek pro investory do obnovitelných energií až do 1. 1. 2023, což by mělo vládě pomoci dosáhnout 64% podílu obnovitelných zdrojů do roku 2023.

El Salvador

Na salvadorském území budou v nejbližší době zprovozněny nové energetické projekty, např. solární elektrárna v Usultánu společnosti Capella Solar, jež vyžaduje investice ve výši 150 mil. USD. Salvadorská průmyslová asociace (ASI) sice oceňuje nové projekty, díky kterým by měla výroba elektrické energie pokrýt potřeby země, ale zároveň upozorňuje na nepřipravenost a nedostatečnou kapacitu přenosové sítě a na nutnost její modernizace a rozšíření, aby odpovídala zvýšené kapacitě, kterou vygeneruje 5 nových plánovaných projektů za 7 mil. USD.

Honduras

Honduras je třetí nejrychleji rostoucí zemí Latinské Ameriky ve výrobě energie v solárních elektrárnách (za Chile a Argentinou) a celkově je z obnovitelných zdrojů vyráběno 61 % elektřiny, což ze země dělá lídra regionu ve využívání obnovitelných zdrojů energie. V současnosti je v zemi investováno 1,6 mld. USD v solárních projektech, další geotermální, vodní a větrné jsou těsně před dokončením a brzy začnou dodávat energii do sítě. Honduras se stejně jako ostatní země regionu pokračuje v elektrifikaci svého území, a to díky vlastním zdrojům a půjčkám od Meziamerické rozvojové banky.

Guatemala

Přestože guatemalský Národní energetický plán 2017-2032 zdůrazňuje diverzifikaci energetického mixu, důraz na obnovitelné zdroje, ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, země zatím výrazně zaostává za dalšími zeměmi regionu v dalším rozšiřování používání zdrojů zelené energie. V r. 2017 se představily 3 studie na vodou a parou poháněné elektrárny za 24 mil. USD.

Integrace ve Střední Americe

K posílení přenosové sítě a prodeji přebytků elektrické energie funguje od roku 2015 regionální iniciativa nazvaná Corredor de Energías Renovables (Koridor obnovitelné energie) podporovaná Mezinárodní agenturou pro obnovitelnou energii (IRENA), která podobné projekty prosazuje i v dalších oblastech. Koridor využívá již existující sítě o délce 1800 km, která vede od severu Guatemaly až na jih Panamy. V současné době asi 50 % energie, kterou přepravuje, pochází z vodních elektráren, 35 % z tepelných a 15 % z geotermálních, vodních a slunečních. Cílem tohoto projektu je posílit stabilitu elektrické sítě, čelit výkyvům ve výrobě elektřiny způsobenými klimatickými změnami a dosáhnout snížení cen elektřiny pro konečného spotřebitele. Výhodou regionální integrace je větší atraktivita pro investory, kteří mohou na Střední Ameriku nahlížet jako na blok zemí, nikoliv jako na 6 samostatných států. Do budoucna je navíc plánováno propojení Panamy a Kolumbie, čímž by se středoamerická síť integrovala s jihoamerickou.

Schéma Koridoru obnovitelné energie

Schéma Koridoru obnovitelné energie

 

Iniciativa českého Velvyslanectví v Mexiku

Velvyslanectví ČR v Mexiku si je dlouhodobě vědomo potenciálu regionu, v květnu 2018 se uskuteční projekty PROPED jak v El Salvadoru, tak Hondurasu, které naváží na předchozí obdobné iniciativy a během kterých budou mít zúčastněné české firmy možnost prezentovat své aktivity před zástupci místní vlády a podnikatelské komunity a zároveň se dozvědí více o příležitostech, které tyto země nabízejí. Velvyslanectví též je ochotno pomoci s prezentací investičních projektů před oficiálními představiteli země.

 

Autoři:

  • Petr Manoušek, MScEcon., diplomat pro přiakreditované země Velvyslanectví ČR v Mexiku
  • Mgr. et Mgr. Pavel Šára, asistent politicko-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Mexiku