español  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ve Střední Americe narůstá konzumace a import sladového piva

Středoamerické státy navýšily svůj import sladového piva mezi lednem a březnem 2018 téměř o 46 procent oproti stejnému období v roce 2017. Import za dané období se v loňském roce pohyboval na 28 milionech USD, kdežto v letošním roce 2018 se ve stejném období vyšplhal na 40 milionů USD. 

Vzhledem k vzrůstající oblibě piva ve Střední Americe a prozatím nevelké zahraniční nabídce Velvyslanectví ČR v Mexiku identifikuje na středoamerickém trhu velkou příležitost pro české malé i velké pivovary. Za období od ledna do března roku 2017 a roku 2018 totiž vzrostla hodnota dováženého piva ve Střední Americe meziročně o 46 procent, z 28 milionů USD v roce 2017 na 40 milionů USD v roce 2018. V prvních třech měsících let 2013 až 2016 rostly regionální nákupy v zahraničí v průměru o 14 procent ročně. Pokud jde o dovezenou hodnotu v daných třech měsících, graf ukazuje jasný vzestupný trend pro měsíce od ledna 2012 do března 2018. Druhý graf ukazuje hodnoty dovezeného piva po jednotlivých státech, které ukazují, že rozhodně nejde o zanedbatelný trh.

Hodnoty importu piva do Střední Ameriky

Hodnoty importu piva do Střední Ameriky

Hodnoty importu piva do Střední Ameriky dle zemí

Hodnoty importu piva do Střední Ameriky dle zemí

Ačkoli ve většině států Střední Ameriky ovládají trhy piva z místní produkce, v Hondurasu a Panamě se konzumace místních piv vyrovnává pivu importovanému. V následujících grafech jsou uvedeny konzumované značky piva (dle tržního podílu) po jednotlivých státech.

Nejpopulárnější značky piva

Nejpopulárnější značky piva

Velvyslanectví má s podporou pronikání českých výrobců a poskytovatelů služeb na trh Mexika i Střední Ameriky a ve sféře B2B spolupracuje s místním zastoupením agentury CzechTrade. Potenciálním zájemcům o export tedy může poskytnout komplexní službu jak při nesnadné komunikaci s úřady, tak i při hledání a výběru partnerů. Potenciální český importér totiž musí projít schvalovacími, zejména hygienickými procedurami, a musí splnit místní podmínky pro prodej. Tyto podmínky jsou pro každé zemi specifické a v případě vážného zájmu a na vyžádání je Velvyslanectví může zjistit pro konkrétní druh piva. Velkou výhodou pro exportéry ve Střední Americe je bezcelní zóna mezi Guatemalou, Salvadorem a Hondurasem, kde je možné daná povolení získat najednou pro všechny tři země. Jasnou výhodou je i blízkost velkých trhů Mexika a USA, kam je též možné ve zjednodušeném režimu vyvážet.

 

Autorka: Daniela Sedláková, asistentka ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Mexiku