česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CG Milano
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování z Itálie do ČR bez omezení

Od 15. června 2020 mohou občané ČR s bydlištěm v Itálii a stejně tak Italové a rezidenti v Itálii cestovat do ČR bez nutnosti prokázaní se negativním testem na COVID-19 nebo nutnosti absolvovat 14 denní karanténu. Italští občané mohou ČR navštívit z jakéhokoliv důvodu, včetně turistiky.

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření v souvislosti s epidemií koronaviru upravuje s účinností od 15.června 2020 ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR (vydané 12.6.2020) a sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, tzv. Semafor, na jehož základě nemusí občané ČR a cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem v ČR při návratu z krátkodobého pobytu v členských státech EU a státech schengenského prostoru s nízkým a středním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (zelená a oranžová barva) předkládat negativní test ani nastoupit karanténu.

Při návratu ze států s vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 (červená barva) a ze zemí mimo EU a schengenský prostor (nejsou označeny žádnou barvou) je při vstupu do ČR až na výjimky i nadále nutno předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu na COVID 19 ne starší než 4 dny, nebo nahlásit svůj vstup krajské hygienické stanici, která rozhodne o karanténním opatření. Místně příslušné krajské hygienické stanici lze do 72 hodin od vstupu na území také předložit potvrzení o negativním RT-PCR testu absolvovaném v ČR.

Tyto podmínky se vztahují i na občany ČR, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, tzn. bydlí-li v zemích označených zeleně, nutnost předložit při cestě do ČR negativní test nebo nastoupit karanténu se na ně nevztahuje, ale bydlí-li v zemích označených oranžově nebo červeně, musí při vstupu do ČR předložit negativní test nebo nastoupit karanténu (nevztahuje-li se na ně některá z výjimek).

Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.