česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: CG
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cesty do Itálie – povinné testy pro ČR

Pro občany ČR platí od 8. října při vstupu/cestách do Itálie povinnost negativního testu COVID-19 ne staršího 72 hod. nebo jeho absolvování do 48 hod. po vstupu na území Itálie a vyplnění příslušného formuláře. Do Itálie je nadále možné cestovat za účelem turistiky a rekreace. Svoboda cestování se týká většiny evropských zemí. Doporučujeme cestujícím sledovat aktuální situaci a ověřit si podmínky vždy v návaznosti na cestu do určitého regionu Itálie. Itálie se řadí mezi země s nízkým rizikem (označených na tzv. semaforu MZV zeleně).

S platností od 8. října 2020 zařadila Itálie Česko na seznam rizikových zemí. Stalo se tak z důvodu vývoje epidemie v ČR. Pro občany České republiky resp. všechny cestující (včetně tranzitujících) z ČR do Itálie platí od čtvrtka 8. října povinnost prokázat se při vstupu do Itálie potvrzením o absolvování negativního testu (výtěr) na COVID-19 nebo tento absolvovat na letišti po příletu nebo do 48 hod. po vstupu do Itálie za podmínky sebeizolace/karantény do obdržení negativního výsledku.

Občané cestující z rizikových zemí včetně ČR musí vyplnit formulář čestného prohlášení, které je k dispozici v anglickém jazyce na webových stránkách italského Ministerstva zahraničních věcí.

Povinné testy resp. jejich absolvování platí od 8. 10. 2020 pro všechny občany přijíždějící do Itálie z České republiky, Velké Británie, Nizozemska, Belgie, Španělska a Francie a platí pro ně rovněž karanténa do obdržení negativního výsledku testu.

V případě, že cestující během 14 dní před cestou do Itálie navštívili Rumunsko, jsou po příjezdu do Itálie povinni nastoupit do 14ti denní domácí karantény (nařízení ministra zdravotnictví ze dne 24.7.)

TRANSIT: Pro české občany je transit přes Itálii nadále možný pokud cestují individuálně (ne veřejnou dopravou) a pokud jejich transit nepřekročí 36 hodin na italském území. V případě transitu přes letiště, nesmí toto opustit do odletu do cílové země. Viz naše informace o letištích a tranzitu.

VÝJIMKY: Povinnost negativního testu neplatí rovněž pro ty, kteří do Itálie přijíždějí z důvodu pracovních (včetně dopravců), zdravotních nebo absolutní urgence a jejich doba pobytu nepřekročí 120 hod. Dále neplatí pro výše zmíněný tranzit. Neplatí pro cestovní posádky nebo palubní personál, přeshraniční pendlery atd. Podrobněji v anglickém jazyce na webových stránkách italského Ministerstva zahraničních věcí.

Stručné shrnutí ochranných opatření proti Covid 19: nosit roušky v uzavřených prostorách resp. všude venku, kde se vyskytují jiné osoby (mimo členů jedné domácnosti) zejména v místech s rizikem nedodržení sociální distance, dodržovat sociální distanc min. 1 m., měření teploty při vstupu do podniků/restaurací/obchodů, evidence hostů po dobu 30 dnů. Nutno počítat s redukcí míst na plážích, v restauracích, hotelech, rekreačních zařízeních a dalších. Mnohé služby bude nutno objednávat/rezervovat předem, zejména místa na plážích a v rekreačních zařízeních. Upozorňujeme, že v případě pozitivního testu v Itálii platí automaticky izolace až do dvou negativních výsledů testované osoby a není možné cestovat. Vynucený pobyt v Itálii se tak může prodloužit až na 3 nebo více týdnů. 

budou provedeny, s odstupem nezbytných časových lhůt další dva testy. Pokud tyto dva následující testy budou negativní, občan se bude moci vrátit domů, ale při pozitivním výsledku i jednoho z těchto testů se procedura opakuje. Váš nucený pobyt se tak může prodloužit na 3 a více týdnů. Domácí izolaci a pobyt si hradí občan sám. Doporučujeme zařídit si dostatek finančních prostředků.

Před cestou do Itálie italského doporučujeme regionu určitého konzultovat jeho webové stránky: www.regione.(jmeno regionu).it, např. www.regione.lombardia.it.  Zaměřte se např. na FAQ -časté otázky. Pokud nejsou dostupné v anglickém jazyce, je možné použít google translate.

Doporučujeme cestujícím sledovat aktuální situaci a ověřit si podmínky/pravidla vždy v návaznosti na cestu do určitého regionu Itálie přímo nebo na Velvyslanectví ČR v Římě nebo na Generálním konzulátu ČR v Miláně.