česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: pixabay
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k cestování do Itálie

POZOR od 1. června platí vstup do Itálie již bez omezení, povinnost prokázat se EU Covid certifikátem při vstupu do Itálie skončila 31. května 2022. Od 1. října 2022 zůstává povinnost nosit respirátor FFP2 pouze při návštěvě nemocnic, zdravotnických zařízení, léčeben pro dlouhodobě nemocné, domovů pro seniory a obdobných zařízení. Respirátor nemusí mít děti do 6 let.
 

Italská vláda rozhodla o dalším uvolnění restrikcí, k 15. červnu 2022 končí platnost většiny z nich. Nicméně nadále zůstává v platnosti používání respirátorů typu FFP2  v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Respirátor nemusí mít děti do 6 let, dále osoby s nemocí či handicapem znemožňujícím nošení respirátoru.

V případě pozitivity COVID-19 v Itálii je povinnost ohlásit se na místně příslušné zdravotnické zařízení ASL (zadejte do google vyhledávače "ASL" a adresu kde jste ubytováni popř. ve velkých městech ulici).

V případě pozitivního výsledku testu platí v Itálii povinná izolace:

V asymptomatických případech nebo nejméně dva dny po odeznění příznaků končí izolace po 5 dnech, ovšem za podmínky negativního testu (antigenní nebo PCR).

V případech přetrvávající pozitivity je možno ukončit izolaci po 14 dnech od prvního pozitivního testu. 

Od 1. dubna 2022 byla zrušena povinnost karantény u osob, které byly v úzkém kontaktu s nakaženým, zůstává povinnost izolace pouze u nakažených osob. Kdo se sám nakazí, musí se izolovat. Blízké kontakty nakaženého se mají pozorovat, mohou chodit do práce s rouškou FFP2.

Občan, který  má podezření na nákazu  (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně proto českým cestovatelům doporučujeme uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo izolace, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.