česky  italiano 

rozšířené vyhledávání

CzechPOINT

Informace o službě CzechPOINT na Generálním konzulátu ČR v Miláně. 

Od 1.1.2020 lze na našem konzulátu osobně požádat prostřednictvím služby Czech POINT o vystavení následujících výpisů, dokumentů nebo zřízení služeb:

 •     Výpis z Katastru nemovitostí
 •     Výpis z Obchodního rejstříku
 •     Výpis z Živnostenského rejstříku
 •     Výpis z Rejstříku trestů -  jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.
 •     Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 •     Výpis z bodového hodnocení řidiče
 •     Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 •     Výpis z insolvenčního rejstříku
 •     Datové schránky - žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání atd.
 •     Autorizovaná konverze dokumentů
 •     Centrální úložiště ověřovacích doložek
 •     Úschovna systému Czech POINT
 •     CzechPOINT@office
 •     Základní registry - např. výpisy údajů z Registrů obyvatel, výpis údajů z Registru osob, žádost o změnu údajů v Registru obyvatel

Poplatek za vystavení výše uvedených dokladů se hradí při podání žádosti v hotovosti v EUR dle aktuálního kurzu (položka 155b; v případě výpisu z Rejstříku trestů položka 162b; v případě podání podle živnostenského zákona navíc položka 24). Při předložení všech náležitostí a v případě dostupnosti systému je žádost vyřízena zpravidla na počkání.