česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Senát PČR
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR 23. a 24. září 2022

Dovolujeme si Vás informovat o nadcházejících řádných volbách do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR, které prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44), pod číslem 81/2022 Sb., ve dnech 23. září, pátek a 24. září, sobota. Ve stejném termínu se konají rovněž volby do zastupitelstev obcí a měst České republiky.

Volby se uskuteční v 27 volebních obvodech: č. 1 Karlovy Vary, č. 4 Most, č. 7 Plzeň-město, č. 10 Český Krumlov, č. 13 Tábor, č. 16 Beroun, č. 19 Praha 11, č. 22 Praha 10, č. 25 Praha 6, č. 28 Mělník, č. 31 Ústí nad Labem, č. 34 Liberec, č. 37 Jičín, č. 40 Kutná Hora, č. 43 Pardubice, č. 46 Ústí nad Orlicí, č. 49 Blansko, č. 52 Jihlava, č. 55 Brno-město, č. 58 Brno-město, č. 61 Olomouc, č. 64 Bruntál, č. 67 Nový Jičín, č. 70 Ostrava-město, č. 73 Frýdek-Místek, č. 76 Kroměříž a č. 79 Hodonín.

Druhé kolo voleb do Senátu se koná v případě, že žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu, kde kandiduje, nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek v pátek 30. září a v sobotu 1. října 2022.

Hlasování do Senátu probíhá POUZE ve volebních obvodech na území České republiky. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí tedy hlasování probíhat nebude.

Volební zákon tedy nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí. Je ale možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí (tj. na zvláštním seznamu voličů vedených Generálním konzulátem ČR v Miláně), může požádat před volbami do Senátu tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16. září 2022) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022 do 16 hod.).

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz (resp. voličské průkazy pro obě kola volby) nejdříve 15 dnů před dnem voleb (tj. 8. září 2022) osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličské průkazy do 28. září 2022 do 16.00 hodin.

V místě svého trvalého pobytu může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

Pro úplnost dodáváme, že prezident republiky stejným rozhodnutím současně vyhlásil i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na zastupitelských úřadech, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev obcí mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev obcí umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.

Rekapitulace termínů:

16. září 2022                         konec lhůty pro doručení písemné žádosti o voličský průkaz

21. září 2022                         konec lhůty pro osobní podání žádosti o voličský průkaz

8. září 2022                           začíná možnost vydávání voličských průkazů

23. a 24. září 2022             první kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR

30. září a 1. října 2022       případné druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR