česky  italiano 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Při ukončení pobytu v zahraničí doporučujeme požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného generálním konzulátem, aby volič mohl následně požádat obecní úřad na území ČR o zápis do stálého seznamu voličů.

Žádost o vyškrtnutí se podává osobně nebo písemně. Písemnou žádost je třeba vždy vlastnoručně podepsat. Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen.

V žádosti (vzor přikládáme níže) nezapomeňte uvést Vaše plné jméno, datum narození, rodné číslo a přesnou adresu, kam chcete potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslat.

K žádosti se nepřikládají žádné doklady. Vyškrtnutí ze seznamu nepodléhá poplatku. 

Vyškrtnutí lze provést nejpozději 2 dny před prvním dnem voleb, v případě písemně podané žádosti o vyškrtnutí doporučujeme podat ji v dostatečném časovém předstihu, aby se podařilo zajistit poštovní doručení potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů na adresu v ČR, příp. v zahraničí, do začátku voleb. Voliče, jemuž byl před podáním žádosti o vyškrtnutí vydán voličský průkaz, lze vyškrtnout jen tehdy, jestliže spolu s podáním žádosti o své vyškrtnutí vrátí zastupitelskému úřadu voličský průkaz.

Volič vyškrtnutý ze zvláštního seznamu voličů musí na základě potvrzení, které mu vystavíme, sám požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR.

K osobnímu podání žádosti na generálním konzulátu je nutné se předem objednat na:

Telefon: +39 02 3650 9000
E-mail: consulate_milan@mzv.cz

Kde a kdy nás najdete

Žádosti zasílejte na:
Consolato Generale della Repubblica Ceca
Via G. B. Morgagni, 20
Milano, 20129 


Vzor žádosti o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Consolato Generale della Repubblica Ceca
Via G. B. Morgagni, 20
Milano 20129

Já níže podepsaný žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Generálním konzulátem ČR v Miláně.

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:                           Rodné číslo:

Přesná korespondenční adresa, kam má být zasláno potvrzení:

Telefon:

E-mail:

 

V ..........  dne .............

 

 

 

................................................

                 podpis