česky  italiano 

rozšířené vyhledávání

o konzulátu

Úvodní slovo generálního konzula České republiky, PhDr. Jiřího Kuděly, Ph.D.

Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé!

Po necelém půlroce od slavnostního otevření Generálního konzulátu České republiky v Miláně získal náš pracovní tým konečně definitivní podobu a jsem velmi rád, že Vám nyní můžeme nabídnout kompletní služby konzulátu nejenom v konzulární, ale také v ekonomické nebo kulturní oblasti.

Našim hlavním úkolem je bezpochyby ochrana a prosazování zájmů České republiky a jejich občanů na celém severu Itálie. Jde tedy nejen o běžnou konzulární agendu, ale též o ekonomickou, kulturní a obecně veřejnou diplomacii, o navazování co nejtěsnějších kontaktů mezi firmami, školami, zájmovými sdruženími, regiony, městy a obcemi, kulturními a dalšími institucemi.

To vše můžeme uskutečňovat jen díky úzké spolupráci s dalšími institucemi, které sídlí na adrese Giovanni Battista Morgagni 20 - s Českým centrem, agenturami Czech Trade, Czech Invest a Czech Tourism. Kolegové a kolegyně nám poskytují skvělou podporu a společně s nimi jsme jedním, nedílným týmem našeho milánského Českého domu (Casa Ceca).

Úzce, na každodenní bázi, samozřejmě spolupracujeme s našimi kolegyněmi a kolegy z českého velvyslanectví v Římě. Velkou oporou jsou pro nás i české honorární konzuláty v Janově a v Udine.

V průběhu letošního roku a doufám, že i v dalším období, budou dokončeny některé změny v právních normách a metodických postupech, které usnadní život českým občanům v zahraničí (jako např. aktuální novela zákona o státním občanství či uvažovaná změna volebního zákona a další). O všech takových změnách Vás budeme samozřejmě průběžně informovat, jak na webové a facebookové stránce úřadu, tak prostřednictvím Vašich krajanských sdružení a asociací.

Těším se na osobní setkání s mnohými z Vás i na naši spolupráci ku prospěchu vzájemných vztahů České republiky a Itálie.

Budu velmi rád, když se budete na generální konzulát a celý Český dům obracet s důvěrou a vědomím, že naši snahou je co nejrychleji a nejkompetentněji odpovědět na všechny Vaše dotazy a poskytnout Vám potřebnou pomoc a podporu.

Budeme rádi, když budete vnímat generální konzulát a Český dům jako instituce, které jsou Vám blízké, otevřené a stojí o interakci s Vámi. Proto uvítáme Vaše dojmy a náměty na zlepšení kvality našich služeb, které můžete směřovat buď na konzulát, nebo na mne osobně.

Těším se na naši spolupráci.

Srdečně

Jiří Kuděla