па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Finanční nástroje vnější spolupráce EU ve vztahu k Bělorusku

(Archivní článek, platnost skončena 31.05.2013.)

K podpoře politik Evropské unie a rozvoji partnerských zemí v různých oblastech slouží finanční nástroje vnější spolupráce EU.

Aktuality k finanční a technické pomoci Bělorusku (01/2013)

EBRD se rozhodla financovat program stabilní energetiky (BelSEFF) v objemu 50 mil. USD. Program by měl napomoci snížit energetickou spotřebu běloruského průmyslu, který spotřebovává okolo 45% veškerého objemu elektrické energie a větší část přírodního plynu. Financování projektů v energetice patří k hlavním prioritám činnosti a strategie EBRD v BY. Část prostředků již byla převedena na bankovní operátory MTB BANK a BELGAZPROMBANK. Technickým konzultantem v programu vystupuje CZ společnost ENVIROS. Další informace: http://www.belseff.by

Počátkem prosince 2012 byly schváleny projekty úvěrových smluv Běloruska s EBRD a Nordic Investment Bank (NIB) v objemu 43,255 mil. EUR. Prostředky mají být použity zejména na financování projektů modernizace objektů vodního hospodářství (čističek odpadních vod regionálních a oblastních vodárenských společností) a na rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Další informace: http://www.ebrd.com/english/pages/news/press/2012/121210c.shtml

Aktuality k finanční a technické pomoci Bělorusku (09/2012)

EBRD plánuje v BY realizovat nové projekty v rámci programu podpory malého a středního podnikání (MSP). Zhruba 10 mil. EUR vyčleněných na podporu MSP v zemích VP, by měly pomoci realizovat v letech 2011-2012 zhruba 60 projektů v rámci EGP (Program rozvoje podniků) a více jak 600 projektů BAS (Program obchodních konsultací s cílem zvýšení konkurenceschopnosti MSP). Zhruba 40 podniků obdrželo statut konzultanta BAS a k červenci bylo podepsáno zhruba 6 smluv o poskytnutí grantů, přičemž dalších 20 žádostí čekalo na posouzení. V prvním roce by mělo být realizováno zhruba 30 projektů.

EU a UNDP profinancují program mezinárodní technické pomoci BY se zaměřením na regionální rozvoj. Na období 2013-2016 má být vyčleněno více jak 13 mil. EUR (podíl UNDP 400 tis. EUR). Příslušná dohoda byla podepsána 4. srpna 2012.

BY plánuje v letech 2011-2015 vyčlenit na financování projektů v oblasti energetické účinnosti 8,383 mld. USD. Řada těchto projektů je realizována s technickou pomocí Světové banky a UNDP. Od roku 2009 je např. realizován projekt na zvýšení energetické účinnosti s objemem financování 125 mil. USD, který se týká modernizace 6 kotelen patřící organizacím v podřízenosti Ministerstva energetiky BY a Ministerstva bytového a komunálního hospodářství BY. Kromě toho je s účastí UNDP a Globálním fondem životního prostředí OSN realizován projekt zvýšení energetické účinnosti budov ve výši 4,5 mil. USD (na období 2012-2016). Rovněž je plánován nový projekt „Rozvoj větrné energetiky BY" s objemem financování 3,5 mil. USD (2013-2017). V roce 2011 bylo dle Departamentu energetické účinnosti BY na projekty vyčleněno 1,388 mld. USD, ze kterých 56,8% představovaly vlastní prostředky podniků, 24,5% úvěry a půjčky, 13,1% rozpočtové prostředky, 4,1% finance z inovačních fondů a 1,5% cílové prostředky z republikového rozpočtu. V této souvislosti lze rovněž zmínit nedávné prohlášení ruské BPS-SBERBANK, která společně se svou BPS-leasing plánuje vyčlenit 250 mil. USD na financování projektů v oblasti úsporných technologií.

Informační zdroje

Finanční nástroje vnější spolupráce EU na stránkách MZV ČR - příležitosti pro české podnikatelské subjekty a nevládní organizace.

Přehled programů ve vztahu k Bělorusku uvádíme v přiloženém materiálu Finanční nástroje vnější spolupráce EU ve vztahu k Bělorusku (česky, ZÚ ČR v BY, 05/2011, aktualizace 11/2011).

Zahraniční pomoc EU - manuál pro podnikatele, obsahující informace pro základní orientaci v programech zahraniční spolupráce EU, včetně důležitých informačních zdrojů a tipů, jak v případě zájmu o unijní zakázku ve třetích zemích v rámci zahraniční spolupráce EU, postupovat.

Aktuální procesní pravidla, podle kterých se v případě výběrových řízení na služby, dodávky či práce anebo v případě grantových výzev vypsaných v rámci projektů spolupráce EU ve třetích zemích postupuje.

přílohy

Financni_nastroje_vnejsi_spoluprace_EU_ve_vztahu_k_Belor... 102 KB PDF (Acrobat dokument) 19.11.2012

Manual_pro_firmy_SZEU_a_CEBRE_update2012_NEW 526 KB PDF (Acrobat dokument) 19.11.2012