па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Podnikání v Bělorusku 2014

(Archivní článek, platnost skončena 31.01.2015 / 14:15.)

Aktuální a podrobné informace o investičním prostředí a možnostech podnikání v Bělorusku (03/2014).

Představujeme Vám aktualizovaný materiál advokátní společnosti REVERA CONSULTING GROUP (http://www.revera.by) k investičnímu prostředí a podmínkám podnikání v Bělorusku.

Doing Business in Belarus 2014 - rusky
Doing Business in Belarus 2014 - anglicky

Obsah Doing Business in Belarus:
1. O Bělorusku
 1.1. Obecná informace
1.2. Hospodářství
2. Podnikatelské prostředí

 2.1. Podnikatelské subjekty
 2.2. Způsoby podnikání zahraničních organizací a fyzických osob v Bělorusku
 2.3. Pracovní vztahy a podmínky
 2.4. Pracovní migrace
 2.5. Licence
3. Investice

 3.1. Obecné podmínky investiční činnosti
3.2. Práva a povinnosti investorů
3.3. Právo na uzavření smlouvy (smluv) s Běloruskem
3.4. Garance práv investorů
3.5. Garance a pobídky investorů, kteří uzavřeli investiční smlouvu
3.6. Investice na bázi koncesí
3.7. Řešení sporů mezi investorem a Běloruskem
3.8. Investiční agent
3.9. Zahraniční garance investice Běloruska
4. Privatizace

 4.1. Pojem privatizace
 4.2. Způsoby privatizace
 4.3. Přeměna státních unitárních podniků na otevřené akciové společnosti
5. Výstavba a nemovitosti

 5.1. Nemovitosti
 5.2. Státní registrace nemovitostí, práv k nemovitostem a operace s nimi
 5.3. Pozemky
 5.4. Výstavba
6. Podnikání ve farmacii

6.1. Licencování podnikání ve farmacii
6.2. Registrace léků
6.3. Cenotvorba léků
6.4. Propagace léků
7. Finance a bankovní systém

7.1. Platební styk a finanční evidence
7.2. Cenotvorba
7.3. Bankovní systém
8. Valutová kontrola a zahraničně-obchodní operace

8.1. Valutová kontrola
8.2. Provádění zahraničně-obchodních operací
9. Daňový systém Běloruska

9.1. Obecná informace
9.2. Zdanění podnikatelských subjektů
9.3. Zvláštní režimy zdanění
9.4. Zdanění jednotlivých kategorií plátců
9.5. Zdanění fyzických osob
9.6. Dohody o zamezení dvojího zdanění
10. Pojišťovací činnost

10.1. Formy pojišťovací činnosti
10.2. Objekty pojištění
10.3. Pojistitelé
10.4. Státní registrace
10.5. Základní jmění
10.6. Činnost pojišťoven
10.7. Omezení související s pojištěním
10.8. Specifika zabezpečení finanční stability pojistitelů
11. Monopoly a nekalá konkurence

 11.1. Monopoly: obecná informace
 11.2. Nekalá konkurence
 11.3. Jednotná pravidla konkurence v Jednotném hospodářském společenství
12. Celní regulace

 12.1. Obecná informace o Celní unii (CU)
 12.2. Tarifní regulace v CU
 12.3. Aplikace tarifních výhod účastníky CU
 12.4. Jednotná opatření netarifní regulace CU
 12.5. Nepřímé zdanění
 12.6. Dohled nad bezpečností a kvalitou výrobků
 12.7. Celní opatření k ochraně duševního vlastnictví
12.8. Dohoda o fungování Celní unie v rámci mnohostranného obchodního systému
13. Jednotný hospodářský prostor

 13.1. Obecná informace o Jednotném hospodářském prostoru (JHP)
 13.2. Legislativa JHP
14. Duševní vlastnictví

 14.1. Objekty autorského práva
 14.2. Objekty průmyslového vlastnictví
15. Ochrana práv spotřebitele a reklama

 15.1. Informace o zboží a prodejci (výrobci)
 15.2. Povinnosti prodejce (výrobce)
 15.3. Odpovědnost prodejce
 15.4. Reklama
16. Telekomunikační spojení, přenos dat a internet
17. Soudní systém

 17.1. Ústavní soud
 17.2. Obecné soudy
 17.3. Hospodářské soudy
18. Kontakty na státní instituce

přílohy

Doing_Business_in_Belarus_2014__RU_ 2 MB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2017

Doing_Business_in_Belarus_2014__EN_ 2 MB PDF (Acrobat dokument) 16.2.2017