па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový systém registrace o víza

Dne 27.11.2017 byl  spuštěn nový systém registrace žadatelů o krátkodobá (schengenská) víza a dlouhodobé pobytové tituly.

Žadatelé o krátkodobá (schengenská) víza musí mít předem sjednaný termín pro příjem žádosti prostřednictvím tel. +375 17 388 75 55. Linka pracuje v pracovní dny od 9,00 do 18,00, mimo státní svátky Běloruské republiky.

Pro podání žádosti o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k  trvalému pobytu je nutné si předem sjednat termín pro příjem žádostí prostřednictvím e-mailu na tuto emailovou adresu: visa_minsk@mzv.cz  Sjednání termínu pro podání žádosti je povinné, bez sjednání termínu nebude žádost přijata.

E-mailová žádost musí obsahovat níže uvedené údaje, bez kterých bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

  • jméno a příjmení žadatele,
  • typ pobytového oprávnění (dlohodobé vízum, dlohodobý / trvalý pobyt)
  • cíl pobytového oprávnění (studium, zaměstnanecká karta,...)
  • kontaktní údaje žadatele (e-mail, telefon)
  • číslo cestovního dokladu 
  • naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu a kopie dokladu o účelu pobytu (např. potvrzení o studiu ze školy/univerzitz, pracovní smlouva, doklad prokazující příbuzenecký vztah, výpis z OR, aj.).

Dokumenty zasílejte ve formátu .pdf nebo .jpg.

Pokud objednávka nebude obsahovat některou z povinných náležitostí, bude považována za neplatnou a bude automaticky vyřazena z dalšího zpracování.

Platí pravidlo jeden  email =  jeden žadatel a současně platí výjimka pro nezletilé děti, kteří budou podávat žádost o pobytové oprávnění spolu se zákonným zástupcem. Tyto nezletilé děti lze objednat v rámci emailu – objednávky termínu k příjmu žádosti o pobytové oprávnění zákonného zástupce.

Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou řazeny do jedné nekonečné fronty dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do e-mailové schránky ZÚ.

Po přijetí e-mailu s úplnými informacemi obdrží žadatel e-mail s termínem podání žádosti.

Žadatelé nemohou žádat o konkrétní termín podání žádosti.

Do pořadí doručených emailu zastupitelský úřad žádným způsobem nezasahuje, pořadí nemění a neovlivňuje. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádosti o pobytové oprávnění nebude ZÚ odpovídat. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

Stanovené termíny jsou pevné a nelze je měnit ani ze strany žadatele ani ze strany Velvyslanectví České republiky v Minsku. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky. Na žádosti o změnu termínu pro příjem žádostí o pobytové oprávnění nebude velvyslanectví odpovídat. V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standartním způsobem.

Počet volných termínů pro příjem žádostí o pobytová oprávnění na týden činí 68 míst. 

     

Den

Počet

Účel

Pondělí

8

zaměstnanecká/modrá karta

4

studium, sloučení rodiny, ostatní

Úterý

8

zaměstnanecká/modrá karta

4

studium, sloučení rodiny, ostatní

Středa

14

zaměstnanecká/modrá karta

4

studium, sloučení rodiny, ostatní

1

trvalý pobyt, věda, sport

1

podnikání

Čtvrtek

8

zaměstnanecká/modrá karta

4

studium, sloučení rodiny, ostatní

Pátek

8

zaměstnanecká/modrá karta

4

studium, sloučení rodiny, ostatní

 

Upozornění

E-mailová adresa visa_minsk@mzv.cz  není určena pro dotazy veřejnosti nebo konzultace. Na takové zprávy nebude brán zřetel. Případné dotazy lze zasílat výlučně na e-mailovou adresu consulate_minsk@mzv.cz  nebo využít konzultační hodiny velvyslanectví.