па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární pomoc občanům ČR v Bělorusku

Konzulární úsek Velvyslanectví České republiky v Minsku poskytuje českým občanům služby spočívající zejména  v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem.

Konzulární sekce Velvyslanectví České republiky v Minsku poskytuje českým občanům služby spočívající zejména:

·v ochraně zájmů ČR a jejích občanů v rozsahu dovoleném mezinárodním právem a vnitřním zákonodárstvím prijímacího státu;

·ve vydávání cestovních pasů a cestovních dokumentů občanům ČR;

·ve vystavení náhradního cestovního dokladu v případě ověřené ztráty cestovních dokumentů;

·v provádění funkce notáře, civilního matrikáře a podobných funkcí v případě, že nedochází k rozporu se zákony a předpisy přijímajícího státu;

·v doručování soudních a mimosoudních dokumentů a vyřizování požadavků soudů ČR;

·v poskytování pomoci zraněným a poškozeným občanům ČR.

Důležité upozornění pro české občany, kteří se na území Běloruska ocitli v nouzi !

Zastupitelský úřad ČR poskytuje 24 hodin denně (i v mimopracovní době, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu i o svátcích) stálou pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou z jakýchkoli důvodů na území obou států v nouzi (ztráta dokladů, okradení, úraz apod.).
Prosím využívejte telefonní číslo stálé služby pouze v případech velmi vážné osobní situace. Na tomto čísle nebudou podávány turistické, vízové ani jiné informace kromě pomoci v nouzi.

telefon služba (24 hodin): + 375 44 701 9009

 

Registrace při pobytu v Bělorusku

ovir_minsk

Pro cizince v Bělorusku platí povinnost registrace při pobytu v délce pěti a více pracovních dní. více ►

Souhrnné informace o cestování do Běloruska

mapa_by

Matriční agenda

žádost o české občanství (pouze tehdy, jestliže jeden z rodičů je/byl v den narození dítěte občanem ČR): Pro vydání osvědčení o státním občanství ČR a zápis dítěte do zvláštní matriky (tj. vydání českého rodného listu) je potřeba, aby rodič/e… více ►

Legalizace dokumentů

Zastupitelský úřad ČR v Minsku je oprávněn provádět ověřování kopie, překladu, podpisu a uznání podpisu za vlastní. Úřední hodiny: Po, Út, Pá 15:00 – 16.00 hod. Ověřené dokumenty je možné vyzvednout v úředních hodinách následující… více ►

Postup při ztrátě cestovního pasu

Při okradení nebo ztrátě cestovního dokladu je třeba kontaktovat náš úřad (+375 44 701 9009, +375 29 626 5243) a následně se dostavit osobně k dalšímu řízení podle povahy případu a po dohodě s příslušným pracovníkem ZÚ. Na základě protokolu… více ►

Pomoc v nouzi

Poskytování pomoci občanům ČR, kteří se v zahraničí ocitli v nouzi, je jednou z důležitých činností, kterou zajišťují konzulární pracoviště zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (dále jen "ZÚ"). Poskytováním pomoci se rozumí způsoby řešení… více ►

DROZD - registrace cestovatelů do RB

Na ZÚ Minsk je k dispozici aplikace DROZD (Dobrovolná registrace občanů při cestách do zahraničí), která českým občanům umožní poskytovat na dobrovolném základě informace o plánovaném pobytu v Bělorusku. Obdobné systémy dobrovolné registrace… více ►

Celní informace

Bez existence odpovídajícího povolení podle právního řádu Republiky Bělarusko, není přípustné přes celní hranice RB pro fyzické osoby (dovoz a vývoz): Střelné zbraně a náboje pro ně jakéhokoliv druhu, vojenská munice. Omamné, psychotropní,… více ►

Vydávání cestovních dokladů ČR

cestovni_pas

Občané ČR mohou na zastupitelském úřadě požádat o nový cestovní pas či náhradní cestovní doklad. více ►

Návštěva běloruské části Bělověžského pralesa

Rozhodnutím prezidenta č. 115 ze dne 9. března 2015 se od 9. června 2015 cizím státním občanům povoluje navštívit běloruskou část Bělověžského pralesa bez víza. Návštěva na max. 3 dny je možná pouze přes hraniční přechod Pererov přímo v… více ►

Změny v pojištění při cestě do Běloruska

zlomena_noha

Od 1.7.2014 se pojištění předkládá již při žádosti o vízum na Velvyslanectví Běloruska. Pojistit se je možno i u českých pojišťoven. více ►

Zákon o státním občanství České republiky

obcansky_prukaz

Nový zákon o státním občanství ČR, tj. zákon č. 186/2013, nabyl účinnosti dne 1.1.2014. Nabytím jeho účinnosti se zároveň zrušil zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 193/1999… více ►

Zavedení elektronického mýtného na některých běloruských dálnicích

mytna_brana

Dne 1. srpna 2013 Bělorusko zavedlo elektronické mýtné na některých dálnicích. Použití elektronického systému je povinné i pro vozidla s českou SPZ, včetně osobních aut. Systém provází řada technických nedostatků, doporučujeme věnovat zvýšenou… více ►