па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

UPOZORNĚNÍ

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením vlády č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019.
 

Pro Velvyslanectví České republiky v Minsku byla stanovena roční kvóta 100 žádostí o zaměstnanecké karty a 24 žádostí dlouhodobá víza za účelem podnikání. Tato kvóta je nepřekročitelná, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout žádnou žádost, jak je stanoveno nařízením vlády.

Kvóta bude rovnoměrně rozdělena do 12-ti měsíců.

Existují pouze dva způsoby podání na Velvyslanectví ČR v Minsku:

a) prostřednictvím vládního projektu, tzv.  PROGRAM Bělorusko; žádost o zařazení do projektu podává budoucí zaměstnavatel žadatele v ČR; žadatelé se neregistrují (zaregistruje je budoucí zaměstnavatel v ČR), nýbrž vyčkají, až jim bude sdělen konzulátem nebo osobou určenou budoucím zaměstnavatelem konkrétní termín podání žádosti. Žádosti se podávají na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Bělorusku.

Roční kapacita  konzulátu je 800 žádostí.

b) pro žadatele mimo PROGRAM Bělorusko – registrace na podání žádosti v září, říjnu a listopadu 2019 již proběhla; informace o způsobu registrace na prosinec 2019, leden a únor 2020 a další měsíce bude realizována 1. prosince 2019.

Roční  kapacita pro tuto kategorii činí 100 žádostí.