па-беларуску  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Minsku jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
 

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

ARNOLBIK Yury  - usnesení o zastavení správního řízení

Vyvěšeno 7.10. 2021