česky  english 

rozšířené vyhledávání

Humanitární pomoc

hum. pomoc

ČR uznává klíčovou roli OSN v oblasti koordinace humanitární akce. V rámci systému OSN se humanitární pomocí zabývá zejména Úřad pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA), jehož posláním je posílení koordinace mezi organizacemi OSN, které poskytují pomoc v nouzových situacích. Úřad se snaží dosáhnout shody mezi různými organizacemi Stálého meziresortního výboru (IASC) v otázce rozdělení pravomocí při zřizování koordinačních mechanismů, vysílání zjišťovacích misí, přípravy jednotných výzev k poskytnutí pomoci a získávání zdrojů.

ČR rovněž podporuje aktivity mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se sídlem v Ženevě, v rámci kterého působí Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jež sdružuje národní organizace téměř v každé zemi světa – včetně Českého červeného kříže. Doménou této jedné z nejstarších humanitárních organizací na světě je rovněž oblast Mezinárodního humanitárního práva, které se aplikuje v době ozbrojeného konfliktu.

Česká republika je smluvní stranou Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949, všech jejich tří dodatkových protokolů a dalších smluv z této oblasti. K vnitrostátnímu provádění závazků spojených s mezinárodním humanitárním právem byla v gesci MZV zřízena Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, která je stálým koordinačním a poradním orgánem vlády.

ČR přispěje do Fondu okamžité pomoci při katastrofách

thumb

Dne 4. listopadu se uskutečnila dárcovská konference na podporu Fondu okamžité pomoci při katastrofách (DREF), vlajkové lodi Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Stálý představitel ČR Václav Bálek využil… více ►

ČR podpoří Červený kříž na Ukrajině

thumb

V reakci na kritickou humanitární situací na Ukrajině vyvolanou ruskou agresí ČR podpoří tamní operaci Mezinárodního výboru Červeného kříže jedním milionem euro. více ►

Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže oceňuje spolupráci s ČR

thumb

Vyhodnocení dosavadní spolupráce, aktuální humanitární výzvy a příprava na předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 byly hlavními tématy setkání velvyslance Václava Bálka s prezidentem Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC)… více ►

Český MEDEVAC podpoří Mezinárodní výbor Červeného kříže v Sahelu a na Blízkém východě

thumb

Nově ohlášený balíček pomoci ČR poskytne nezbytnou lékařskou péči a podporu zranitelným osobám v Mali a Libanonu. Tato pomoc poputuje zejména k lidem, kteří nemají přístup k těmto základním službám, případně k těm, jimž není umožněno žít… více ►