česky  english 

rozšířené vyhledávání

Humanitární pomoc

hum. pomoc

ČR uznává klíčovou roli OSN v oblasti koordinace humanitární akce. V rámci systému OSN se humanitární pomocí zabývá zejména Úřad pro koordinaci humanitární činnosti (OCHA), jehož posláním je posílení koordinace mezi organizacemi OSN, které poskytují pomoc v nouzových situacích. Úřad se snaží dosáhnout shody mezi různými organizacemi Stálého meziresortního výboru (IASC) v otázce rozdělení pravomocí při zřizování koordinačních mechanismů, vysílání zjišťovacích misí, přípravy jednotných výzev k poskytnutí pomoci a získávání zdrojů.

ČR rovněž podporuje aktivity mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se sídlem v Ženevě, v rámci kterého působí Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jež sdružuje národní organizace téměř v každé zemi světa – včetně Českého červeného kříže. Doménou této jedné z nejstarších humanitárních organizací na světě je rovněž oblast Mezinárodního humanitárního práva, které se aplikuje v době ozbrojeného konfliktu.

Česká republika je smluvní stranou Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949, všech jejich tří dodatkových protokolů a dalších smluv z této oblasti. K vnitrostátnímu provádění závazků spojených s mezinárodním humanitárním právem byla v gesci MZV zřízena Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, která je stálým koordinačním a poradním orgánem vlády.

ČR podpoří Červený kříž na Ukrajině

thumb

V reakci na kritickou humanitární situací na Ukrajině vyvolanou ruskou agresí ČR podpoří tamní operaci Mezinárodního výboru Červeného kříže jedním milionem euro. více ►

Prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže oceňuje spolupráci s ČR

thumb

Vyhodnocení dosavadní spolupráce, aktuální humanitární výzvy a příprava na předsednictví České republiky v Radě EU v roce 2022 byly hlavními tématy setkání velvyslance Václava Bálka s prezidentem Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC)… více ►

Český MEDEVAC podpoří Mezinárodní výbor Červeného kříže v Sahelu a na Blízkém východě

thumb

Nově ohlášený balíček pomoci ČR poskytne nezbytnou lékařskou péči a podporu zranitelným osobám v Mali a Libanonu. Tato pomoc poputuje zejména k lidem, kteří nemají přístup k těmto základním službám, případně k těm, jimž není umožněno žít… více ►