česky  english 

rozšířené vyhledávání
cr_pomaha
Foto: (@MZV)

Humanitární agenda

Poskytování humanitární pomoci je součástí české zahraniční politiky. Řídí se zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc je v něm definována jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním důsledkům.

Poskytování humanitární pomoci se globálně řídí základními mezinárodními humanitárními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti, k nimž se Česká republika přihlásila prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství.

Za poskytování humanitární pomoci ČR do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (EHP) odpovídá Ministerstvo zahraničních věcí, do zemí EU a EHP Ministerstvo vnitra. Každý rok MZV připravuje Operační strategii humanitární pomoci, jejímž cílem je shrnout základní zaměření humanitární pomoci na pozadí globálních humanitárních potřeb a přijatých mezinárodních závazků. MZV pravidelně zveřejňuje informace o čerpání a každoročně předkládá vládě informaci o humanitární pomoci poskytnuté do zahraničí.

Více informací o humanitární pomoci ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

ČR s vysokým komisařem pro uprchlíky pomáhá na Ukrajině i mimo evropský kontinent

thumb

Ve dnech 9. – 13. října proběhlo zasedání Výkonného výboru Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). V rámci všeobecné rozpravy vystoupil jménem ČR stálý představitel Václav Bálek, aby hned úvodem odsoudil teroristické útoky v… více ►

ČR pokračuje v pomoci válkou zmítané Ukrajině

thumb

Velvyslanec Václav Bálek vystoupil jménem ČR během představení Plánu humanitární pomoci Ukrajině a Regionálního plánu reakce pro ukrajinské uprchlíky, aby odsoudil ruskou agresi a připomněl české snahy a asistenci, kterou ČR poskytuje. více ►

Prezidentka Mezinárodního výboru Červeného kříže oceňuje spolupráci s ČR

thumb

Vyhodnocení spolupráce během českého předsednictví EU a aktuální humanitární výzvy, zejména v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině, byly hlavními tématy setkání velvyslance Václava Bálka s prezidentkou Mezinárodního výboru Červeného kříže… více ►

Česká republika podpoří Světovou luteránskou federaci v Libanonu

thumb

Velvyslanec Václav Bálek a Maria Immonen, ředitelka odboru Světové služby Světové luteránské federace, podepsali Memorandum o porozumění týkající se finančního příspěvku ve výši osmi milionů korun na projekt v Libanonu prostřednictvím programu… více ►

České předsednictví a digitalizace s IFRC

thumb

Ve čtvrtek 19. května se uskutečnilo setkání velvyslance Václava Bálka s generálním tajemníkem Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) Jaganem Chapagainem. více ►

Česká republika v panelu k Digitalizaci v humanitární akci

thumb

Stálý představitel Václav Bálek se zúčastnil panelu k Digitalizaci v humanitární akci, který společně připravily Slovinsko, Francie a Česká republika ve spolupráci s Delegací Evropské unie. více ►