česky  english 

rozšířené vyhledávání
cr_pomaha
Foto: (@MZV)

Humanitární agenda

Poskytování humanitární pomoci je součástí české zahraniční politiky. Řídí se zákonem o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Humanitární pomoc je v něm definována jako souhrn činností hrazených ze státního rozpočtu, jejichž cílem je zamezit ztrátám na životech a újmě na zdraví, zmírnit utrpení a obnovit základní životní podmínky lidí zasažených mimořádnou událostí, jakož i zmírňovat dlouhodobě trvající následky mimořádných událostí a předcházet jejich vzniku a negativním důsledkům.

Poskytování humanitární pomoci se globálně řídí základními mezinárodními humanitárními principy lidskosti, nestrannosti, neutrality a nezávislosti, k nimž se Česká republika přihlásila prostřednictvím potvrzení zásad Dobrého humanitárního dárcovství.

Za poskytování humanitární pomoci ČR do zemí mimo Evropskou unii a Evropský hospodářský prostor (EHP) odpovídá Ministerstvo zahraničních věcí, do zemí EU a EHP Ministerstvo vnitra. Každý rok MZV připravuje Operační strategii humanitární pomoci, jejímž cílem je shrnout základní zaměření humanitární pomoci na pozadí globálních humanitárních potřeb a přijatých mezinárodních závazků. MZV pravidelně zveřejňuje informace o čerpání a každoročně předkládá vládě informaci o humanitární pomoci poskytnuté do zahraničí.

Více informací o humanitární pomoci ČR naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.