česky  english 

rozšířené vyhledávání

Uprchlíci a migrace

UNHCR

Významné místo v ženevských agendách zaujímá problematika migrace a uprchlíků.

Pro realizaci svých priorit v oblasti azylu a migrace ČR spolupracuje s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) -  mezivládní organizací s mezinárodní právní subjektivitou, která se věnuje širokému spektru aktivit v oblasti migračního managementu na celosvětové úrovni. V červenci 2016 byla schválena dohoda o přiblížení IOM k OSN, na základě které je IOM součástí systému OSN ale zůstává samostatnou organizací. ČR je členem organizace od roku 1995. Prostřednictvím pobočky v Praze bylo realizováno desítek projektů zaměřených mimo jiné na integraci cizinců, dobrovolné asistované návraty, prevenci a potírání obchodu s lidmi a další migrační témata, rovněž projekty s migračně rozvojovými aspekty. Gestorem za problematiku mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany v ČR je Ministerstvo vnitra ČR.    

Při zajišťování pomoci vnitřně vysídleným osobám a uprchlíkům ČR spolupracuje s Úřadem vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), mezinárodní organizací v systému OSN, která se zabývá také problematikou osob žádajících o azyl a osob bez státní příslušnosti. Podporuje prosazování mezinárodních dohod o uprchlících, zajišťuje jim potraviny a lékařskou péči. Byl založen Valným shromážděním OSN 14. prosince 1950 a je řízen Valným shromážděním OSN a Ekonomickou a sociální radou OSN (ECOSOC). Česká republika se ve spolupráci s UNHCR také zapojuje do přesídlovacích programů nejvíce zranitelných uprchlíků. Společnou gesci nad oblastí uprchlíků a vnitřně vysídlených osob vykonává Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. 

Vedle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) se těmito otázkami zabývá celá řada dalších: Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR), Světová zdravotnická organizace (WHO) či Mezinárodní organizace práce (ILO), které jsou součástí tzv. Skupiny pro globální migraci (GMG), skupiny sedmnácti mezinárodních organizací, agentur a programů v rámci systému OSN, jejímž cílem je zajistit koordinovanější přístup k problému mezinárodní migrace.

V Ženevě se také schází Globální fórum pro migraci a rozvoj (GFMD). Jedná se o dobrovolný, neformální a nezávazný proces, jehož cílem je propagovat porozumění a spolupráci mezi migrací a rozvojem. Fórum je vedeno tzv. řídícím výborem, ve kterém je zastoupeno 30 států OSN reprezentující rovnoměrně všechny regiony světa a který ze svého středu volí předsedu. ČR je součástí Skupiny přátel fóra, konzultativního orgánu platformy, a to od doby jejího vzniku v roce 2006.

Ochrana práv uprchlíků a migrantů je sledována Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR) a je i předmětem jednání Rady pro lidská práva (RLP) a jejich mechanismů.  Například v rámci RLP byl jmenován zvláštní zpravodaj pro lidská práva migrantů či zvláštní zpravodaj pro lidská práva vnitřně vysídlených osob. Mezinárodní úmluva na ochranu práv všech migrujících pracovníků a členů jejich rodin je jednou z devíti základních mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv, kterou ale žádná z členských států EU zatím neratifikovala. 

ČR rozvíjí dlouhodobou spolupráci s hlavními tranzitními a zdrojovými zeměmi imigrace do České republiky a Evropské unie obecně, zvláště pak v zemích v bližším sousedství s Evropskou unií. Na úrovni Evropské unie se ČR podílí na rozvoji a implementaci nástrojů Globálního přístupu k migraci a mobilitě představující koncepční rámec vnější migrační politiky Evropské unie. ČR také přispívá do unijních Regionálních programů rozvoje a ochrany (RDPP – Regional Development and Protection Programmes). Prioritou státu v oblasti migrace je v souladu se Zásadami politik vlády v oblasti migrace cizinců přijímat účinná opatření, která budou podporovat řízenou legální migraci, minimalizovat nelegální migraci a poskytovat mezinárodní ochranu těm, kteří ji opravdu potřebují. S tímto cílem také souvisí snaha zajistit účinnou ochranu státních hranic v rámci schengenského prostoru.

Více informací o problematice migrace v ČR naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Česká Pomoc na místě směřuje k ukrajinským uprchlíkům v Moldavsku

thumb

Velvyslanec Václav Bálek vystoupil ve Stálém výboru Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), aby odsoudil vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině a upozornil zejména na její katastrofické humanitární dopady. více ►

Velvyslanec Václav Bálek se sešel s generálním ředitelem IOM António Vitorinem

thumb

Během schůzky, která se uskutečnila 4. února 2022, velvyslanec Václav Bálek hovořil s generálním ředitelem Mezinárodní organizace pro migraci o vzájemné spolupráci České republiky a IOM, a to včetně během nadcházejícího českého předsednictví v… více ►

Velvyslanec Václav Bálek se sešel s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky Filippem Grandim

thumb

Během schůzky, která se uskutečnila 31. ledna 2022, velvyslanec Václav Bálek hovořil s Vysokým komisařem OSN Filippem Grandim o vzájemné spolupráci České republiky a jeho Úřadu, a to včetně během nadcházejícího českého předsednictví v Radě EU v… více ►