česky  english 

rozšířené vyhledávání

Snižování rizika katastrof

V posledních desetiletích je častěji pozorován zvýšený výskyt katastrof jak antropogenního, tak přírodního původu. Za jednu z příčin vzrůstající frekvence katastrof, zejména přírodního původu, je považována také změna klimatu. Snaha mezinárodních organizací o snížení rizika katastrof vyústila ve vyhlášení Mezinárodní dekády pro snižování následků přírodních katastrof (1990–1999) a v uspořádání 1. světové konference o omezování přírodních katastrof v roce 1994 v japonské Jokohamě.

Spolupořadatelem konference byl Úřad Organizace spojených národů pro snižování rizika katastrof (UNISDR), který zároveň vykonává funkci sekretariátu pro Mezinárodní strategii pro snižování rizika katastrof (ISDR) a sídlí v Ženevě. Součástí regionálních aktivit v rámci strategie je činnost Evropského fóra pro snižování rizika katastrof, které se zaměřuje na problémy jednotlivých regionů a výměnu zkušeností z řešení katastrof specifických pro evropský region.

V roce 2005 se konala 2. světová konference o snižování rizika katastrof v japonském Kóbe. Jednání a diskuze v rámci konference vyústily v přijetí zásadního dokumentu -  Budování odolnosti národů a společenství vůči katastrofám: Akční rámec z Hyogo pro období 2005–2015“, jehož úkolem bylo posílit schopnosti zemí v oblasti identifikace rizika a investování do připravenosti na katastrofy.

Ministr životního prostředí na zasedání 3. světové konference o snižování rizika katastrof v Sendai

Ministr životního prostředí na zasedání 3. světové konference o snižování rizika katastrof v Sendai

3. světová konference o snižování rizika katastrof, která se konala v roce 2015 v japonském Sendai, přijala nový Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 - 2030 (PDF, 395 KB). Česká republika se díky členství v byru Přípravného výboru významně podílela na přípravách celé konference i Akčního rámce a jeho indikátorů. Delegaci ČR na konferenci vedl Richard Brabec, ministr životního prostředí. Jednání se zúčastnili i zástupci Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva vnitra ČR a odborníci z Národní platformy pro snižování rizika katastrof (poradního orgánu Ministerstva životního prostředí ČR, jehož členové se podílí i na činnosti pracovních skupin UNISDR). Na základě závěrů konference pak byla ustanovena tzv. Otevřená mezivládní pracovní skupina odborníků pro indikátory a terminologii pro snižování rizika katastrof, v rámci které aktivně působí i zástupci ČR.

ČR se aktivně účastní nejvýznamnějších mezinárodních setkání v této oblasti, a to jak na globální úrovni - tzv. globální platformy pro snižování rizika katastrofy, které se konají každé dva roky (5. zasedání Globální platformy ke snižování rizika katastrof 2017 se uskutečnilo ve dnech 24. – 26. května 2017 v mexickém Cancúnu), tak každoročně na regionální úrovni - Evropského fórum pro snižování rizika katastrof, jehož zasedání proběhlo ve dnech 21. - 23. listopadu 2018 v Římě.

Více informací o problematice snižování rizika katastrof naleznete na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.

přílohy

Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 -... 394 KB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2016

ČR se v Ženevě přihlásila k naplňování Sendajského rámce

thumb

Ve dnech 13. – 17. května 2019 proběhlo v Ženevě 6. zasedání Globální platformy ke snižování rizika katastrof (GP2019) s ústředním tématem „Odolnost: na cestě k udržitelné a otevřené společnosti“. Delegace ČR byla vedena… více ►

EFDRR: ČR potvrdila své závazky v oblasti snižování rizika katastrof

thumb

Ve dnech 21. – 23. listopadu 2018 se zástupci Ministerstva životního prostředí ČR, Českého hydrometeorologického ústavu, akademické sféry, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru a Stálé mise ČR při OSN v Ženevě zúčastnili… více ►

ČR na GP2017 potvrdila své závazky k Sendajskému rámci

thumb

Ve dnech 22. – 26. května 2017 proběhlo v mexickém Cancúnu 5. zasedání Globální platformy ke snižování rizika katastrof, hlavního světového fóra pro strategické poradenství, koordinaci, rozvoj partnerství a přezkum pokroku v rámci… více ►

UNISDR: ČR prezentovala své zkušenosti s implementací Rámce ze Sendai

thumb

„Domácí a mezinárodní zkušenosti České republiky s implementací Rámce ze Sendai pro snižování rizika katastrof“ představili na půdě OSN v rámci jednání zemí zapojených do Mezinárodní strategie OSN pro omezování katastrof (UNISDR… více ►