česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je nyní členským státem v Radě OSN pro lidská práva do konce roku 2023. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007), v letech 2011-2014 a 2019-2021. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2022 a 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluce ke svobodám shromažďování a sdružování. ČR kandiduje do Rady opět v roce 2024.

 

Stálý představitel Václav Bálek zvolen předsedou Rady OSN pro lidská práva pro rok 2023

thumb

Rada OSN pro lidská práva zvolila v pátek 9. prosince Stálého představitele ČR Václava Bálka jako svého předsedu pro rok 2023. V čele Rady tak poprvé v historii stane český zástupce. více ►

ČR na 35. zvláštním zasedání Rady OSN pro lidská práva k Íránu

hrc_1

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnilo 35. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva. Jednání se zaměřilo na aktuální lidskoprávní situaci v Íránu. více ►

Lidskoprávní retreat pod hlavičkou českého předsednictví EU

thumb

Stálá mise ČR uspořádala dne 13. října v Ženevě expertní akci pro lidskoprávní diplomaty. více ►

ČR na 51. zasedání Rady OSN pro lidská práva

hr_1

Od 12. září do 7. října se uskutečnila 51. zasedání Rady OSN pro lidská práva. více ►

ČR uspořádala akci ke svobodám shromažďování a sdružování při 50. zasedání Rady OSN pro lidská práva

thumb

ČR uspořádala dne 22. června ve spolupráci s partnerskými zeměmi a nevládními organizacemi doprovodnou akci ke svobodám shromažďování a sdružování. více ►