česky  english 

rozšířené vyhledávání

Rada OSN pro lidská práva

Rada OSN pro lidská práva je hlavním mezivládním orgánem OSN v lidskoprávní oblasti. Cílem Rady je posilování a podpora lidských práv a základních svobod po celém světě.

Rada vznikla v roce 2006, kdy navázala na práci zrušené Komise OSN pro lidská práva. Byla vytvořena za účelem posílení lidskoprávního pilíře OSN. Jejím ustavujícím dokumentem je rezoluce Valného shromážděním OSN 60/251 z roku 2006. První zasedání Rady se uskutečnilo v červnu 2006. Skládá se ze 47 států OSN volených Valným shromážděním OSN na 3 roky. Každý stát může být členem Rady maximálně dvě po sobě jdoucí období. Rada se schází pravidelně třikrát ročně (v březnu, červnu a září). Může zasedat také mimořádně podle potřeby, obvykle v reakci na akutní lidskoprávní krize ve světě. Během zasedání projednává situace v konkrétních státech i témata týkající se všech zemí. Úkolem Rady je řešit porušování lidských práv po celém světě a předcházet jejich porušování. Rada rovněž dává doporučení pro rozvoj mezinárodního práva a má na starosti Univerzální periodický přezkum (Universal Periodic Review).

Česká republika je členem Rady na funkční období 2019-2021. Předtím byla členem Rady v prvním roce jejího fungování (2006–2007) a v letech 2011-2014. Během svého členství, a rovněž i v období kdy má status pozorovatele, aktivně vystupuje a zapojuje se do vyjednávání rezolucí. Na zasedáních Rady v září 2013, 2014 a 2018 ČR předložila návrhy rezoluce k rovné politické a veřejné participaci, které byly přijaty konsensem a podporovány vysokým počtem států. V roce 2019 úspěšně prosadila ve spolupráci s dalšími státy rezoluci k právu na svobodu pokojného shromažďování a sdružování.

 

Czech Republic at the 47th Session of the UN Human Rights Council

hrc_1

The 47th Session of the UN Human Rights Council is held from 19 June to 15 July. více ►

30. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva

hr_1

Dne 27. května 2021 proběhlo 30. zvláštní zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP) k vážné lidskoprávní situaci na okupovaných palestinských územích (oPt) včetně Východního Jeruzaléma. více ►

České delegátky na semináři OSN o mládeži a lidských právech

thumb

Na semináři o mládeži a lidských právech vystoupily za ČR Simona Petrů a Kristina Šůsová, mládežnické delegátky pro OSN. Akce se konala v online formě 12. dubna 2021 na půdě Rady OSN pro lidská práva pod patronátem Úřadu vysoké komisařky OSN pro… více ►

ČR na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva (průběžně aktualizováno)

hr_1

Ve dnech 22. února až 23. března bude probíhat 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. ČR se jednání aktivně zúčastní v roli členské země Rady. více ►

ČR podpořila mimořádné zasedání Rady OSN pro lidská práva k Myanmaru

Rada OSN pro lidská práva mimořádně zasedla dne 12. února, aby projednala „lidskoprávní dopady krize v Myanmaru“. ČR vystoupila s národním projevem a podpořila společné vystoupení EU. více ►